Pandemi Kentsel Ulaşım Sistemleri İçin Fırsat Mı, Tehdit Mi?

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube yürütücülüğünde, 29 Mayıs Cuma günü saat 21.15’de “Pandemi Kentsel Ulaşım Sistemleri İçin Fırsat Mı, Tehdit Mi?” başlığıyla Prof Dr. Haluk Gerçek ve Yüksek Şehir Plancısı Demet Burçin Gezgin’i konuk ediyoruz. Karantina günlerinde yalnız değilsiniz! Herkesi bekliyoruz! 🌿
@spoizmir #karantinaetkinlikleri

  • Pandemi önlemlerinin ulaşım davranışlarımıza etkisi ve bunun kentsel sistemlerde oluşturduğu genel tablo nasıl oldu?
  • Toplumun farklı sosyo-ekonomik gruplarının ulaşım davranışları bu süreçte nasıl etkileniyor?
  • Bu süreçte bizim kentlerimizle beraber diğer dünya kentlerinde hangi önlemler ön plana çıktı?
  • Virüsün yayılmasını önlemeye çalışırken sürdürülebilir ulaşım politikalarına neden sadık kalınmalı?
  • Ulaşım planlarımız yeni sürece cevap verebilecek mi? Revizyona ihtiyaç var mı? Var ise hangi alanlarda?
  • Yerel yönetimler bu süreçte hangi konularda ivedi aksiyonlar almalı? Gecikmeden alınması gereken önlemler neler?