Pamucak’ta golf savaşı

Selçuk'un iştah kabartan yöresinde yaşayanlar, bölgelerine golf sahası yapılmaması için hukuksal mücadele başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylanarak Selçuk Belediyesi'nde askıya çıkarılan imar planı değişikliğiyle Pamucak yöresine golf sahaları yapılmak isteniyor. Bölge halkı ise, golf sahalarının bölgedeki ekosistemi zedeleyeceğini belirtiyor.

OZAN YAYMAN

Selçuk Pamucak'a yapılmak istenen golf sahaları, dava konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imar planlarında yapılan değişikliğin onaylanmasının ardından Pamucak'ın doğal yapısında önemli değişiklikler yaşanacağından yola çıkan kesimler, golf sahalarına karşı mücadele başlattı. Deltayı koruma adına örgütlendiklerini dile getiren yöre halkı, hazırlanan imar planlarında kamu çıkarının göz ardı edildiğini vurguluyor. EFESÇED çatısı altında bütünleşen Pamuçak çevresinde yaşayanlar, topraklarının ranta teslim edilmesine seyirci kalmayacaklarını dile getiriyorlar.

PLANLAR ASKIDA

Golf sahalarına ilişkin imar planlarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı 12 Nisan 2007'de onayladı. Selçuk Belediyesi de 25 Nisan'da askıya çıkardı. Plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulmasını ve ardından iptalini isteyenler, Pamucak'ta golf sahası yerine ekosistemin devamını savunduklarını dile getiriyorlar.

Golf sahasına izin veren imar planlarına karşı dava açan Zeytinköy'lü Tekin Karadağ, plan değişikliğinin Zeytinköy'ün yanı sıra Barutçu ve Gülova Köyleri ile Selçuk, Tire, Ödemiş, Bayındır gibi yerleşimlerde bulunanların yaşımını doğrudan etkileyecek nitelikte olduğunu kaydetti. Bölgedeki köylülerin kamulaştırma endişesi yaşadığını dile getiren Karadağ, "Pamucak, yarın öbür gün turizm adı altında birilerine verildiğinde adı geçen tüm yerlerdeki yurttaşlar, içinde büyüdükleri doğal ortamdan mahrum kalacaklar. Bu yetmezmiş gibi geçimini Pamucak çevresindeki tarım arazilerinden sürdürenler de, seçeneksizliğe mahkum bırakılacak" dedi.

Mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Pamucak'ta planlanan golf sahalarının Küçük Menderes Deltası ve uluslararası öneme sahip sulak alanlarda bulunduğuna dikkat çeken Karadağ, "Sulak alanlar doğal SİT kapsamındadır. Aynı zamanda yaban hayatı koruma bölgesidir. Alan, Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamına girmektedir. Yapımı planlanan golf sahaları için Ramsar'ın yanı sıra Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları Yönetmeliği yok sayılmaktadır. Sulak alanlar sahip olduğu flora, fauna zenginliği ve eşsiz ekosistemiyle hiçbir müdahaleye izin verilmeden kendi doğal yapısı içinde korunması gerekli alanlardır. Bu alanın doğal yapısının golf sahası ve benzeri faaliyetlerle yok edilmesi, hiçbir planlama ilkesiyle izah edilemez. Yapılanın adı plan dahi olamaz" görüşlerine yer verdi.

YASAL KORUMA

Küçük Menderes Deltası'nda ve nehir yatağında gerçekleştirilecek yapılaşmanın taşkın ve benzeri felaketlere de davetiye çıkaracağını belirten Karadağ, ayrıca bölgenin zeytinliklerle de kaplı olduğuna dikkat çekti. Zeytin alanlarının yasayla koruma altına alındığını vurguladı. Karadağ, "Tarımsal niteliği korunacak alan olarak işlenmesi gereken alanlar, yasaya rağmen, büyük kentsel yeşil alan içine alınmıştır" diye konuştu.

Pamucak çevresinde yaşayanlar, bölgenin doğal dokusunun golf ve benzeri faaliyetlerle yok edilmemesi için mücadele yürütüyor.

Cumhuriyet Ege – 25.08.2007