ÖZGÖRKEY OTELÎ’NİN PLANINA KONAK ONAYI

Utku BOLULU

Ozgörkey Otelî’nin planına Konak onayı Konak Belediye Meclisi, İzmir’in en merkezi yerlerinden biri olan Çankaya Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Necati Bey Bulvarı üzerindeki Ozgörkey Şirketler Grubu’na ait yıllardır atıl duran arsaya sekiz katlı (30.80 metre) otel yapımına olanak sağlayan 1/1000 ölçekliimar planını onayladı.

CHP’nin kabul, AK Parti’nin ret oyu verdiği plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi ve İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu onayına gönderilecek. Özgörkeyler üç kat yeraltında, sekiz kat zemin üstünde (30.80 metre) yeni imar plan ıönerisiyle başvuru yaptı. Kullanım alanı 9372 metre olarak aynı kaldı. Konak Belediye Meclisi’nin son toplantısında İmar  Hukuk Komisyonu’ndan gelen olumsuz rapor doğrultusunda plan hakkında görüşme yapıldı.

AK Parti Grubu özellikle 1/5000 ölçekli plan olmaması nedeniyle olumsuz rapor veren Hukuk Komisyonu kararma uyarak ret oyu kullandı. CHP Grubu ise İmar Komisyonu’nun olumlu raporu doğrultusunda karar verdi. Yenişehir mi, Tepecik mi? Ayrıca Yenişehir Semti’ne, eski adı olan Tepecik’in yeniden verümesi önergesiyle ilgili anket yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Posta İzmir Ege – 09.03.2012