Otoparka itiraz

(HaberEKSPRES-17.03.2006)
Ege Çevre ve Kültür Platformu, Kültürpark’a yeraltı otoparkı yapılmasının engellenmesi amacıyla Konak Belediyesi’ne itiraz dilekçesi verdi. EGEÇEP Dönem Sözcüsü Arif Ali Cangı, Kültürpark’ın, tarihsel süreç içinde kente kazandırılmış, kent merkezindeki tek kentsel yeşil alan olduğunu ve yapılmak istenen yeraltı otoparkının Kültürpark’ın bu özelliğiyle uyuşmadığını bildirdi. Kültürpark’ın 2. derece doğal sit alanı olarak tescilli olduğunu kaydeden Cangı, ”Kültürpark’ın doğal yapısının korunması gerekmektedir. Plan değişikliği gereği, yeraltı otoparkının yapılması o bölgedeki birçok ağacın kesilmesine veya köklerinin zarar görmesi sonucu kurumasına yol açacaktır. Yaklaşık 23 bin metrekarelik bir alanın ağaçsız hale gelmesi, koruma anlayışına, Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun ilke kararlarına aykırılık oluşturmaktadır" dedi.