Ormana karşı ‘orman kanunu’ hep yürürlükte

{nomultithumb}
Saip Molla Ormanı'na yüzde 6'lık yapı izniyle yerleşip, ormanın yüzde 99'unda yapılaşmaya yol açan Acarkent.

Türkiye ormanların gözünün yaşına bakmamış. 1937-2005 arası kayda geçen orman suçlarının adedi 657 bin. Kaybedilen orman arazisi ise 233 bin 46 hektar.

Son dönemde 'Acaristanbul' ve 'Acarkent'le gündeme gelen, Türkiye'deki ormanlık arazilerin talanının, ürkütücü boyutta olduğu ortaya çıktı. Orman Bakanlığı'nın 'bilinen' verilerine göre; Türkiye'de 1937 ile 2005 yılları arasında mahkemeye intikal ettirilen orman arazisi işgaline ilişkin suç sayısı 657 bin 402. Bu suçlarda yok edilerek yerleşim için açılan orman arazisi miktarı ise toplam 233 bin 46 hektar. Söz konusu tarihler arasındaki yargıya taşınan en fazla orman talanı ise turizm cenneti Muğla ve bütün dünyanın hayran olduğu İstanbul'da yaşandı.
Yasalarda 'orman örtüsünü açma suçu', "Bir yerde orman örtüsünün (ağaç, çalı, çayır, otlak v.b) kesilip toprağın sürülerek kaldırılması eylemi" olarak tanımlanıyor. Eskiden 'açma' yapılan alanlarda tarımsal faaliyetler yapılmakta iken son dönemlerde ise her türlü bina, fabrika ve benzeri inşaatlar çevre bilincinden yoksun, tamamen ticari amaçlı talan haline dönüştü. Türkiye'de 'açma' suçlarıyla ilgili istatistiki veri Orman Bakanlığı'nca 1937 yılından sonra toplanmaya başlandı. Bakanlık verilerine göre; 1937 ile 2005 yılları arasında kayıt altına alınmış ve suç tutanağı düzenlenerek mahkemeye intikal etmiş olan 657 bin 402 suç bulunuyor. 'Açma' yapılan alan ise 233 bin 46 hektar, yani yaklaşık 2 bin 330 kilometrekare ki bu alan yüzölçümü 2 bin 80 kilometrekare olan Bartın ilinden bile büyük.

14 bin 900 hektarlık işgal
Söz konusu 68 yıl içinde açma yapılan 233 bin 46 hektar alan üzerinde işgal suçu işlendiği (tarımsal faaliyet yapma, bina veya tesis inşaatı v.b) tespit edilen 30 bin 155 vakada işgal suçuna konu olan alan ise 14 bin 900 hektar olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bakanlık yetkilileri, işgalcilerin tamamının mahkemeye verildiğini, büyük bir kısmının yargılamalarının tamamlandığını, bir kısmının ise halen sürdüğünü belirttiler. Yetkililer, mahkemesi sonuçlananlar için gerekli infaz (geri alma, yıkma, ağaçlandırma v.b) işlemlerinin mahalli idarelerce yerine getirildiğini söyledi.

En fazla suç Amasya'da
Bakanlık verilerine göre; yine 1937-2005 tarihleri arasında 'bilinen' en fazla açma suçu 4 bin 92 ile Amasya'da işlenirken, Amasya'yı Kahramanmaraş, İstanbul, Adana ve İzmir takip ediyor. Bu tarihler arasındaki en fazla açma alana ilişkin sıralamadaki ilk beş il arasında; Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Datça ve Milas gibi Türkiye'nin turizm cenneti sayılan ilçelerinin bağlı olduğu Muğla ili başı çekiyor. Muğlayı sırasıyla; 1499.3 hektarla Asya ile Avrupa arasındaki köprü niteliğinde olan tüm dünyanın hayran olduğu İstanbul, 1353.9 hektar ile Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu Adana, 1296.7 hektar ile yeşiliyle ünlü Amasya, ve ilginçtir ki 920.4 hektar ile zaten yeşili az olan Erzurum izliyor.

Silahlı motorize koruma
Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri, orman suçlarının takibi için 6831 sayılı Orman Kanunu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında, 27 Orman Bölge Müdürlüğü, 217 Orman İşletme Müdürlüğü ve 1390 Orman İşletme Şefliği koordinasyonunda 2 bin 428 koruma ekibi, motorize ve silahla donatılmış bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat esası doğrultusunda oluşabilecek kanun dışı olaylara karşı görev yapıyor.

Kaynak: radikal.com.tr