Orman arazileri turizme açılıyor

YASA TASARISI TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Orman arazileri turizme açılıyor

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) – Orman sayılan yerleri turizme açmak amacıyla hazırlanan ve Turizmi Teşvik Yasası’nda değişiklik öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yasa, orman sayılan yerlerde turizme tahsis edilecek alanın ildeki ormanların binde 5’ini geçemeyeceğini öngörüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendi tasarrufuna geçen taşınmazları Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere tahsis edebilecek. Turizm yatırımı veya işletme belgesinin iptaline sınırlama getirilerek, 1 yılda 3. kez para cezası gerektiren fiilden dolayı turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi iptal edilemeyecek. Çevre ve Orman Bakanlığı’nca verilen ön izinler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek.

Cumhuriyet / 08.05.2008