Odamız Yönetim Kurulu Görev Paylaşımını Yaptı

TMMOB Şehir Plancıları Odası 25. Dönem Yönetim Kurulu, görev paylaşımını gerçekleştirdi. Görev dağılımına göre H. Tarık ŞENGÜL Genel Başkan olurken, Serdar NİZAMOĞLU İkinci Başkan, ..

 Derya KESİK Genel Sekreter, Pınar ÖZCAN da Genel Sayman oldular. Tutku DOĞAN, Mine ÖKSÜZ ve Nazım AKKOYUN da yeni dönemde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaklar. Odamız Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.