Odamız Genel Merkezi’nden Basına ve Kamuoyuna

Odamız Genel Merkezi tarafından Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar’ı fahri doktora ünvanı ile onurlandırılmasına ilişkin basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasını haberin devamında okuyabilirsiniz…

Kamuoyunun ve Basın Yayın Kurumlarının Dikkatine ;

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar'ı 'toplu konut alanındaki birikimi, kamu arazileri ve kaynaklarını verimli biçimde değerlendirilip halka açmasındaki çabaları; alt gelir gruplarına yönelik konut üretimi konusundaki katkıları, gecekondu önleme, kentsel gelişim ve yenilme çalışmalarından dolayı' fahri doktora ünvanı ile onurlandırdığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Şehircilik alanındaki faaliyetlerinden dolayı TOKİ Başkanı'na verilen fahri doktorluk ünvanı bu konuda birinci derecede sorumluluğu ve yetkinliği bulunan TMMOB Şehir Plancıları Odası ve meslek çevresi açısından kabul edilebilir değildir.

TOKİ kamu kaynaklarını kullanarak, uzun süredir kentlerimizin büyük bölümünde geri döndürülmesi mümkün olmayan hasarlara yol açmış, birçok kentin planlı gelişme perspektifini, gelişigüzel açtığı gelişme alanlarıyla, ortadan kaldırmıştır.
Şehirciliğin ve mimarlığın yüz karası yapılaşmalara neden olmanın yanı sıra, özellikle gecekondu alanlarında ve çöküntü bölgelerinde yaşayan yoksul kesimlere duyarsız bir yaklaşımla uygulamaya sokulan kentsel dönüşüm projeleri bu kesimlerin daha da yoksullaşmasına ve yaşam çevrelerinden tasfiye edilmesine neden olmuştur. TOKİ Başkanı'nın bu kesimlere yaklaşımındaki ön yargılı tavır da ayrıca dikkat çekicidir.

Bütün bu olumsuzlukların arasında, Gazi Üniversitesi'nin TOKİ uygulamalarını ve TOKİ Başkanı'nın bu süreçteki rolünü olumlu karşılaması, bu olumlu değerlendirmeleri bir üniversitenin yapması gerektiği gibi, bilimsel veri ve araştırmalara dayandırmadan yapması üzücü ve kaygı vericidir.

Gazi Üniversitesi'nin TOKİ Başkanı'na vermiş olduğu fahri doktora unvanının gelecekte hatırlanmak istenmeyecek bir hata olarak kayda geçeceğini hatırlatır, kamuoyuna bu konudaki kaygı ve düşüncemizi iletmek isteriz.

Saygılarımızla.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu