ODAMIZ 24.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILIYOR

Odamız 24. Olağan Genel Kurulu, 11 Mart 2006 Cumartesi tarihinde çoğunluklu ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18Mart 2006 Cumartesi tarihinde çoğunluksuz olarak aşağıda belirtilen tarih, saat, yer ve gündeme göre toplanacaktır.

En üst düzey karar organı olan genel kurullarda üretilen ve seçilecek yönetimler için bağlayıcı nitelik taşıyan kararlarda söz sahibi olmak, meslek alanımıza ilişkin gündem ve düzenlemelerin yoğunlaştığı bu dönemde Odamız tutumuna yön verecek tartışmalarda yeralmak, Odamızın gelecek iki yıl çalışmalarını yürütecek meslektaşlarımızı seçmek yönündeki demokratik hak ve olanaklarını kullanmak üzere, tüm üyelerimizin Genel Kurula katılımını diliyoruz.
Ayrıca, Genel Kurulda tartışılacak gündemlerimizi olgunlaştırmak ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere 4 Mart 2006 Cumartesi ve 11 Mart 2006 Cumartesi günleri aşağıda belirtilen saat ve yerde yapılacak Danışma Kurulu Toplantılarımıza tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.
Ayrıca 4-5-6 Mart 2006 Cumartesi, Pazar, Pazartesi günlerinde Odamız Genel Merkezinde ve TMMOB’de üç gün asılmak suretiyle ilan edilecek Gündem ve Delege Listesi, ilan süresi içerisinde inceleyebilir. Düzeltme talebi ve itirazlarınızı Oda Genel Merkezi veya İlçe Seçim Kuruluna bildirebileceğinizi hatırlatırız.

Oda Danışma Kurulu Toplantıları

Tarih :04 Mart 2006 – Cumartesi ve 11 Mart 2006 – Cumartesi

Saat :14.00-18.00

Adres :Hatay Sok. No:24/17 Kocatepe/Ankara

Genel Kurul Gündem ve Delege Listesi İlan Süresi

Tarih: 4-5-6 Mart 2006

Adres :Hatay Sok. No:24/17 Kocatepe/Ankara

Çoğunluklu Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısı

Tarih :11 Mart 2006 – Cumartesi

Saat :09.30

Adres :Hatay Sok. No:24/17 Kocatepe/Ankara

Seçimler Gündemi

Tarih :12 Mart 2006- Pazar

Saat :09:00 – 17:00

Adres :Hatay Sok. No:24/17 Kocatepe/Ankara

Çoğunluksuz Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısı

Tarih :18 Mart 2006 – Cumartesi

Saat :09:30

Adres :Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu

Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/Ankara

Seçimler Gündemi

Tarih :19 Mart 2006 – Pazar

Saat :09:00-17:00

Adres :Hatay Sokak, No: 24/17 Kocatepe/Ankara

GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2- Saygı Duruşu

3- Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

4- Konukların Konuşmaları

5- Genel Kurul Komisyonlarının Seçimi

6- Şehir Plancılarına Ait Yetki ve Yeterlilik Konularının Görüşülmesi

7- Şehircilik Araştırmaları Enstitüsünün Görüşülmesi

8- Çalışma Raporu, Bütçe Ve Denetleme Raporlarının Sunulması, Görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun Aklanması

9- Yeni Dönem Bütçesi ve Uygulama Esaslarının Görüşülmesi ve Kabulü

10- Genel Kurul Bildirgesinin Görüşülmesi ve Kabulü

11- Yeni Dönem Çalışmaları İçin Dilek ve Öneriler

12- Oda Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adayları ile TMMOB Organları Aday Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması

13- Seçimler