ODA GENEL MERKEZİ 31. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DELEGE LİSTESİ 5-6-7 EYLÜL 2020 TARİHLERİNDE ASKIDA İLAN EDİLECEKTİR.

Pandemi nedeniyle ertelenen Oda Genel Merkezimizin 31. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri çoğunluklu olarak 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

 1. Olağan Genel Kurulu`na katılacak ve organ seçimlerinde oy kullanacaklara ait delege listesi 5-6-7 Eylül 2020 (Cumartesi-Pazar-Pazartesi)tarihlerinde Oda Genel Merkezi`nde askıda ilan edilecektir.  İtirazların Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı`na belgeleri ile birlikte doğrudan yapılması gerekmektedir.(Delege listesi ekte yer almaktadır.)

Odamızın 31. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gün ve yerde, ilan edilen gündemle yapılacaktır. Odamız 30. Dönem çalışmalarının değerlendirilmesi, meslek alanımız ve mesleğimiz ile ilgili gelişmelerin en geniş şekilde tartışılması, ortak akıl üretilmesi ve gelecek döneme yön vermek için bütün genel kurul delegelerimizi ve üyelerimizi Genel Kurula katılmaya davet ediyoruz.

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı: 12 Eylül 2020 Cumartesi, Saat : 09.00

Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7 Kavaklıdere/Ankara

Seçimler: 13 Eylül 2020 Pazar, Saat : 09.00 – 17.00

Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7 Kavaklıdere/Ankara

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı: 19 Eylül 2020 Cumartesi, Saat : 09.00

Adres : ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri 100. Yıl Mahallesi 1540. Sokak No: 58 Ankara

Seçimler: 19 Eylül 2020 Pazar, Saat : 09.00-17.00

Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7 Kavaklıdere/Ankara

1Gün :(Saat 09.00-17.00)

 1. Açılış ve Saygı Duruşu
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü
 4. Açılış Konuşmaları
 5. Genel Kurul Komisyonlarının Seçimi
 6. Çalışma Raporu, Bütçe ve Denetleme Kurulu Raporlarının Sunulması, Görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun Aklanması
 7. Genel Kurul Komisyon Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü
 8. Yeni Dönem Bütçesi ve Uygulama Esaslarının Görüşülmesi ve Kabulü
 9. Genel Kurul Bildirgesinin Görüşülmesi ve Kabulü
 10. Yeni Dönem Çalışmaları için Dilek ve Öneriler
 11. Oda Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adayları ile TMMOB Organları Aday Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması
 1. Gün:(Saat 09.00-17.00)

Seçimler : Oda Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delegeleri ile TMMOB Organları Adaylarının Seçimleri

Delege listesi için tıklayınız http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/9b6561fa5d4808b_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0