Nükleer yerine rüzgar ve güneş enerjisi

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının artışına neden olan enerji kaynakları yerine güneş ve rüzgar enerjisi kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Makine Mühendisleri Odası’nın (MMO) organize ettiği ‘Küresel Isınmanın Nedenleri, Enerjide Doğru Seçim’ söyleşisinde söz olarak ilk konuşmayı yapan MMO Şube Başkanı Selçuk Göndermez, “Uluslararası Bilim Kurulu’nun küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili raporlarında öne çıkan sonuçlardan birinin de yerküre ısısının 3 derece artacağıdır” dedi.

İklim değişikliğinde ilk sıralardayız
Türkiye’nin iklim değişikliğinden etkilenebilecek ülkeler arasında ön sıralarda olduğunu vurgulayan Göndermez, ancak Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili mücadelede uluslararası işbirliğine katılmamakta ısrar ettiğini söyledi. Türkiye’de sürdürülebilir sanayinin var olması için yatırımlara başlamasını isteyen Göndermez, “Hükümet yetkilileri küresel ısınma ile ilgili birtakım çözüm önerileri deklare ediyor. Enerjinin etkin kullanımına yönelik köydeki Ayşe Teyze’nin kullandığı kızartma yağının israf edilmemesi, buzdolaplarının evin serin yerinde bulundurulması, arabanızın karbüratöründeki yağın israf edilmemesi gibi ciddi önerilerin yetkililer tarafından söylendiğini” ifade etti.

‘Küresel Isınmanın Nedenleri, Enerjide Doğru Seçim’ başlıklı sunumu yapan Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ise, küresel ısınmaya karşı siyasi iktidarların sorunu çözme yönündeki yaklaşımlarını gözler önüne serdi. Küresel ısınmaya karşı nükleer santralların yerine derhal yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş enerjisi kullanımına geçilmesi gerekliliğine dikkat çeken Uyar, “Türkiye, AB ülkelerinde bir bir kaldırılan, hatta bazı ülkelerde yasaklanan nükleer santralların kurulması için teşvikler veriyor. Nükleer santrallara teşvik verilirken rüzgar ve güneşten enerji elde etmek isteyen girişimciler ise bürokratik engellerle karşılaşıyor” diyerek AKP Hükümeti’nin yaklaşımını ortaya koydu. Uyar, sözlerine şöyle devam etti “Yumurtalık Su Gözü Termik santrallarının kurulması veya Ulla gemisinin İskenderun’da batırılması, Holanda’ya ait asbest yüklü geminin Türkiye’de parçalanmak istenmesi ve benzeri birçok örnekte de görüldüğü üzere gelişmiş ülkeler, Türkiye gibi ülkelere ellerinde kalan eski teknolojiyi satı-yor veya bu ülkeleri teknolojik çöplerini gönderdiği yerler haline getiriyor. Her ülke kendi çöpünü kendi ülkesinde temizlemeli.” Konuşmasında AB ülkelerinin tutumunu da eleştiren Tanay Sıdkı Uyar, Türkiye’nin nükleer santrala ihtiyacı olmadığının altını çizdi. Uyar, güneş ve rüzgardan elde edilecek enerjinin, Türkiye’nin ihtiyacının iki katını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. (Adana/EVRENSEL) 18.02.2007