İnciraltı’nda mülkü olanlardan iki dava

ARZU ÇETİK İzmir Milliyet EGE 11.07.2007

İzmir’in 2015’te ev sahipliği yapmak istediği EXPO için ayrılan İnciraltı mahkemelik. Avukat Mustafa Kemal Turan, İnciraltı Bahçelerarası Tabiatını Güzelleştirme ve Değerlendirme Derneği adına İdare Mahkemesi’nde iki dava açtı. Bölgede 300 bin metrekarelik alanı ikinci dereceden birinci dereceye yükselten 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararının iptali istendi. Diğer davada ise Büyükşehir’in Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’yla ilgili yürütmenin durdurulması gerektiği savunuldu.
Mustafa Turan, ''Birinci derece sit alanında geçici binayı bırakın, tavuk kümesi bile yapılamaz. Büyükşehir de hazırladığı planda İnciraltı’nı tarımsal niteliği korunacak yer olarak belirledi. Oysa burası daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla turizm bölgesi ilan edildi. Bu plan hatalı, belediyenin turizm alanlarını planlama yetkisi yok'' dedi. Dernek Başkanı Ekrem Şen de İnciraltı’nda mülkü olanların son gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.