İnciraltı’na bina yığmayın

İnciraltı’na bina yığmayın

Utku BOLULU / (DHA)

İncİraltI Planı’nda yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın EXPO’ya özel planı sessizliğini korurken, Büyükşehir Belediyesi, Balçova Belediyesi ve mülk sahiplerinden sonra uzman meslek odaları da görüş ve tavırlarını açıkladı. Şehir Plancıları "Yapılaşma yüzde 10’u geçmemeli", Mimarlar Odası ise "Özdilek Plaza gibi yanlış örnekler emsal olmamalı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın EXPO alanını İnciraltı’nda belirleyen 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı iptali için dava açan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, 6 ay önce hazırladıkları İnciraltı öneri planının uygulanmasını istedi. İzmir Şubesi Başkanı Tolga Çilingir, bölgeye özel bir planlama yöntemi benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Turizm bölgesi

Çilingir, "Öncelikle kamuya terk edilmesi gereken yüzde 40’lık paylar ayrıldıktan sonra geriye kalan alanlar, hamur edilerek parsel büyüklükleri oranında hazırlanacak tasarım doğrultusunda yeniden dağıtılmalıdır" dedi. Yeni düzenlemede, "Sağlık Park" konseptine uygun planlama yapılması gerektiğini dile getiren Çilingir, bu plana göre "Bölgenin Turizm Bölgesi niteliği ile yöre halkının tarımsal geçim kaynağı zenginleştirilecek, tarımsal üretim faaliyetini turistik bir aktiviteye dönüştürecek birlikteliği sağlaması hedeflenecek. Agro-turizm stratejisi izlenecektir" dedi.

SON PLAN HÜKÜMSÜZ KALDI

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal, İnciraltı’nın tarımsal niteliği, ağaçlık ve yeşil dokusu, Körfez kıyısındaki konumu ile kentin nefes almasına, sağlıklı yaşam koşullarının oluşmasına ve fiziksel çevresinin ekolojik dengesine katkı sağlayan bir alan olduğunu söyledi. Topal, "İnciraltı, son olarak da EXPO için ayrılmıştı. İzmir kazanamayınca, bunun için yapılan plan da yok hükmünde kaldı" dedi.

Hürriyet Ege / 02.05.2008