İnciraltı yine karıştı

TURİZM BAKANLIĞI, 1/25 BİNLİK ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Ağaçlı Yol ile Üçkuyular İskelesi arasındaki bölge, Fuar Alanı olarak işaretlendi. Burada yapılaşmanın nasıl olacağı, EXPO'nun kesinleşmesinden sonra kararlaştırılacak

ERTAN GÜRCANER (HABER MERKEZİ)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, EXPO'nun düzenleneceği İnciraltı'nın 1/25 binlik çevre düzeni planında değişiklik yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne askıya çıkarılmak üzere gönderilen yeni düzenlemede, Bakü Bulvarı ile Otoyol arasında kalan Ağaçlı Yol ile Üçkuyular İskelesi arasında kalan bölge, Fuar Alanı olarak işaretlendi.

Soru işaretleri

Diğer bölgelerle ilgili herhangi bir karar alınmadı. Bölgede yapılaşmanın nasıl olacağı, kaç kata izin verileceği gibi konular, EXPO'nun İzmir'e verilmesinin kesinleşmesinden sonraya bırakıldı.
Büyükşehir'e gönderilen yazıda, planın, 1 ay süreyle askıya çıkarılması istendi. Yazıda, 'Yapılan itirazlar, herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve Meclis kararı alınmaksızın, askı süresi bitiminden itibaren 1 hafta içinde bakanlığımıza ulaştırılsın' denildi. Planda, içinde özel mülkiyetlerin de yer aldığı Ağaçlı Yol'un doğusunda kalan ve fuar alanı olarak belirlenen bölgeyle ilgili bir de not düşüldü. Plan notunda, "Ülkemizin EXPO adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde ilgili planlarda, 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun görüşü alınacaktır. Yapılaşma koşulları ve kullanım kararları, alt ölçekli planlarda belirlenecektir" görüşüne yer verildi. Yaşanan gelişmeler daha önce kendilerine "Kamulaştırma yapılmayacak", "Hak sahipleri mağdur edilmeyecek" denen hak sahiplerinin kafalarında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bölgedeki planlama yetkisinin bakanlıkta olduğunu hatırlatarak, "Biz prosedürü yerine getiriyoruz. Bakanlığın hazırlayıp bize gönderdiği planları yasal süresi içinde askıya çıkarıp itirazlarla birlikte bakanlığa göndereceğiz. Büyükşehir olarak bu konuda herhangi bir yorum yapmıyoruz" dedi.

Yeni Asır – 09.06.2007