İnciraltı tepkisi

İnciraltı tepkisi


TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI’NA İTİRAZ VAR

TMMOB YÖnetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, İzmir-İnciraltı Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı’nı eleştirerek, "İnciraltı bölgesinin tüm değerleri yok sayılarak, özgün karakterinden uzak, yoğun yapılaşmasının önünü açacak bu planın, EXPO 2015 ile bir ilgisinin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

EXPO bahanesi
Soğancı, yaptığı yazılı açıklamada, İnciraltı bölgesinin, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İzmir-Manisa-Kütahya kentleri 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı’nda "tarımsal niteliği korunacak alan" olarak belirlendiğini anımsattı. Buna karşılık bölgenin, "EXPO 2015 bahanesiyle, kamu yararı amaçlı tüm planlama süreçleri yok sayılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılan İzmir-İnciraltı Çevre Düzeni Planı ile fuar alanı olarak belirlendiğini" ileri süren Soğancı, şunları kaydetti: "İnciraltı bölgesinin tüm değerleri yok sayılarak özgün karakterinden uzak yoğun yapılaşmasının önünü açacak bu planın, EXPO 2015 ile bir ilgisinin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. TMMOB ve bağlı odaları, kamu yararı ve hukuk ilkelerini hiçe sayan ve ’ben yaptım oldu’ anlayışı doğrultusunda yalnızca rant kesimlerine hizmet eden politikalara her zaman karşı çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir."

Yenigün / 10.01.2008 {nomultithumb}