İnciraltı ile EXPO gözden çıkarılıyor

TMMOB, iktidarın, tercihini  rant politikasıyla yaptığını öne sürdü
<Yenigün 11.03.2007>
Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyon Kurulu, EXPO için  İnciraltı kararının verilmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. EXPO 2015’in İzmir’e ve Türkiye’ye büyük katkılar sağlayacağına inandıkları belirten Koordinasyon Kurulu, yer seçiminde ekolojik hassas bölgelerin yoğun yapılaşmaya açılmasının öngörülmesinin İzmir için geri dönülmez bir kayıp olacağını ileri sürdü. Açıklamada, “EXPO 2015 üzerinden rant politikaları ile kentimizin geleceğinin ipotek altına alınmasına izin verilemez” denildi.
İtirazlar dikkate alınmadı
59. Hükümet tarafından EXPO 2015 için yer tespitinin her yönüyle sorunlu bir bölge olan İnciraltı olarak yapılmasının, aslında EXPO’nun, İzmir’de gerçekleştirilmesinin istenmediğinin en somut göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi; “Mevcut koşullarda sorunları bilinirken, yer seçiminde yapılan İnciraltı tercihi, İzmir’in 2015 adaylığının şimdiden sonlandırılması anlamına gelecektir. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyemizce daha yeni onanmış olan Nazım İmar Planı’nın gerek EXPO 2015 için gösterilen alan ve gerekse İnciraltı’nın tarımsal alan olduğu konusundaki gerekçeli önerilerinden, ne olmuştur ki hemen vazgeçilebilmiştir” denildi.
Ekolojik dengede bozulacak
KP iktidarının, İnciraltı’nı seçmesiyle  “olması mümkün olmayanı”  belirlediği iddia edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “EXPO 2015’in İzmir’de yapılmasının önüne engel oluşturmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, “özellikle sağlık temasının işleneceği” EXPO 2015 organizasyonunun, insan ve çevre sağlığını gözeten ve bunun gereğini yerine getirebilecek sorunsuz bir alanda yapılması gerekirken, kentin ekolojik açıdan hassas bir bölgesinde yapılması tercihi siyasi ve ekonomik rant politikalarının bir ürünüdür. EXPO 2015 adaylığını olumsuz etkileyecek sorunlara neden olacağı bilinmesine rağmen bu tercihte ısrar edenler, adaylığın tehlikeye girmesinin sorumlusu olacaklarını bilmelidirler”