İnciraltı EXPO’yu bekleyecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İnciraltı için ''koruma amaçlı imar planı'' hazırlamak amacıyla mülk sahipleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerini dinledi. Taslak planın, yine halkın katılımıyla 20 Mart salı günü yapılacak bir başka toplantıda tartışılacağı belirtildi.
PLANLAMA Daire Başkanı Adnan Aslan, burada yapılması önerilen EXPO için henüz net bir durum olmadığını söyledi. Aslan, ''Başbakanlık, EXPO kararını bildirdikten sonra teknik çalışma yapabiliriz. İnciraltı’na ilişkin nihai plan kararı da bu şekilde verilir'' dedi.

Milliyet ege 15.03.2007{nomultithumb}