Nazım Plan mahkemelik

İzmir Nazım Planı için "Bir kentin aynasıdır" diyen Avukat Enis Dinçeroğlu, İzmir Nazım Planı'nın hazırlanması sırasında 40'a yakın yasanın, 120'yi aşkın yönetmeliğin hukuki sonuçlarının belli bir coğrafya üzerinden toplanması ..

ve 15-20 yıla şekil vermesi gerektiğini söyledi.

Konu ile ilgili 1'nci ve 2'inci İdari Mahkemeleri'ne üç ayrı dava açtıklarını belirten Avukat Enis Dinçeroğlu, "Açtığımız davaların biri İzmir'in kuzey aksı olan Foça-Bağarası, ikincisi Tahtalı Baraj havzası üçüncüsü ise İnciraltı ile birlikte 50 Kilometre çapındaki Nazım Plan hudutlarındaki yerlerin incelenmesidir" dedi.

Meryem Ana Evi unutulmuş

Avukat Enis Dinçeroğlu konuyla ilgili iddialarını şöyle devam ettirdi; "Bazı belediyelerden örnek vermek gerekirse bu plan coğrafi sınırlarını aşmış bir plandır. Selçuk ilçesinin Efes ören yerine planın içinde yer verilirken, Meryem Ana evi unutulmuştur. Yine Selçuk Develi Köyü, Büyükşehir Belediye hudutlarının haricinde olmasına rağmen nazım plan kendisine ait olmayan yeri bile planlamıştır. 57 belediyenin onanmış planları yok sayılmıştır. Nazım Planı düzenleyenlerin içinde hukukçu olmadığı için plan kararlarını değiştiren bu nazım planın karşılığı kazanılmış haklarını ödemeye İzmir Büyükşehir Belediyesinin maddi gücü yetmez. Bu plan kesinleşirse İzmir'in 5.700 avukatının açacağı tüm yargı tazminat davaları İzmir Adliyesi'nin bir numaralı dosyası olur. İstimlak hükmünde olan bu uygulamaların karşılıklarını hem bütçesinde hemde stratejik planda göstermek zorundadır. Alt kademe belediyelerin plan yapma yetkilerini elinden alan bu durum etik ve hukuki değildir" şeklinde konuştu.

Avukat Enis Dinçeroğlu, "Nazım imar planı hazırlanırken gerekli tüm ön çalışmaların yapılmış olması gerekmektedir. Ancak 1/ 25 000 ölçekli Kentsel Bölge İmar Nazım İmar Planı mecliste kabul edilip onaylanarak yürürlüğe girmiş olmasına rağmen halen askıya çıkarılmamış ve Koruma Kurulu incelemesinde olduğu söylenmiştir. Oysa ki Nazım İmar Planı bu ve açılan diğer davalar nedeniyle yargılama kapsamına girmiştir. Koruma kurulları paralel yargılama yapamazlar. Onay merci değildirler. Bu nedenle de onaylanarak yürürlüğe giren Nazım planın askıya çıkarılması gerekirken koruma kurulu incelemesine gönderilmesi yasaya açıkça aykırılık teşkil etmektedir" dedi.

Alaattin GÜRIRMAK

Haber Ekspres 13.12.2006