Nazım İmar Planı yine davalık oldu.

İki vatandaş mahkemeye başvurarak, meraların planlamada dikkate alınmadığını gerekçe gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçen yıl Ekim ayında kabul ettiği 1/25000 ölçekli Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nın İnciraltı bölümünün ardından, iki vatandaşın başvurusu üzerine Foça ve Tahtalı Havzası bölümleri de dava konusu oldu.
Meclis kararı konusunda yürütmenin durdurulması ve iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Foça'da yaşayan iki vatandaşın açtığı davada, ilçede yer alan ve geniş alanları kapsayan meraların planlamada yeterince dikkate alınmamasının gerekçe gösterildiği belirtildi. Davacı taraf, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, Foça'daki mera alanlarının yerleşime açılmasının söz konusu olacağını iddia etti.

Şekil eksikliği
Tahtalı Baraj Havzası'nda faaliyet gösteren bir mermer şirketinin açtığı davadaysa, gerekçe olarak, "Onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı yasada öngörülen prosedür tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından, şekil eksikliği nedeniyle hukuka aykırı olacaktır"
ifadesi gösterildi. Aynı şekilde planın bu bölümüyle ilgili de yürütmeyi durdurma ve planın iptali istemiyle dava açıldı.

Uygun değil
Davacı tarafın avukatı Enis Dinçeroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planı askıya çıkarmadan İzmir 1. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kuruluna gönderdiğini savunarak, şöyle konuştu;
"İdare Mahkemelerinde iptal davası açılan kurul kararlarının, mahkemede görüşülmeden koruma kurullarınca ele alınması, yargı organının henüz kararını ortaya koymaması nedeniyle uygun değildir. Planlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanmadan önce Koruma Kurulu tarafından incelenmeliydi. Bu nedenle 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ve notlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iade edilmesi gerekmektedir. Planları belediyeye iade etmesi için Koruma Kuruluna yazı yazdık."
1/25000 ölçekli Kentsel Bölge Nazım İmar Planı, 9 Ekim 2006'da kabul edilmişti.

Yeni Asır – 29.01.2007