Nazım imar Planı’na “ilk” vatandaş davası

<Yenigün>

İzmir’de büyük tartışmaların ardından Ekim Ayı Meclisi’nde kabul edilen 1/25 bin Ölçekli Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’na AKP’nin İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın ardından ilk vatandaş davası da geldi.

17 kurum müdahil
Büyükşehir Belediyesi Eski Hukuk Müşaviri Enis Dinçeroğlu tarafından açılan dava için aralarında İzmir Valiliği, Bayındırlık, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıkları,  Balçova, Ulucak, Kemalpaşa, Güzelbahçe, Buca, Bağarası, Selçuk Belediye Başkanlıkları, Tarım İl Müdürlüğü ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın da bulunduğu 17 kurumun müdahil olması  istendi.

Dava hepimizin
Büyükşehir belediye meclisinde alınan kararının hukuka aykırılıkları gerekçesi ile öncelikle yürütmenin durdurulması için 3 ayrı dava açıldı. 25 sayfalık dava dilekçesini Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderen Dinçeroğlu, Foça Bağarası Beldesi’nde bulunan mera alanlarının toplu konuta açıldığı için Şule- Orhan Küçükgül, Tahtalı Barajı Havzası için Fümer Mermer İnşaat Şirketi ve İnciraltı’nda arazisi bulunan Remziye Üstün adına Büyükşehir Belediyesi’ni mahkemeye verdi. Belediye Meclisi’nde kentin anayasası olarak kabul edilen planın herkesi ilgilendirdiğini söyleyen Avukat Dinçeroğlu, “ Açtığımız bu davaya İzmir’de yaşayan herkes katılmalıdır. Planın yapımına katımlık için meclis salonuna girmemize gerek yok. B u hepimizin en doğal hakkıdır” dedi.
Nazım İmar Planı yönetmelikler hariç 37 kanunun birleşmesinden doğduğunu vurgulayan Dinçeroğlu, “Bu kanunları yaparken hukukçular aktif görev aldığı halde kanunlardan oluşan plana bir avukat bile dahil edilmiyor. Şehir plancısı, mimar ve mühendisin dahil olduğu planda hukukçular göz ardı ediliyor. Valilik Büyükşehir’e birçok dava açıldığı halde tüm davalar bir çırpıda atılarak bu plan yapıldı. Vizyon liderdir. Lider de de bir hedef olmalıdır” diye konuştu.

Dava gerekçeleleri
Nazım Plan’ın askıya çıkarılmamasının plana itiraz etme ve idari yargı sürecini engellediğini söyleyen Dinçeroğlu gerekçelerini şöyle sıraladı. “Koruma Kurulu’nun onay yetkisi olmamasına rağmen halen daha planı inceliyor. Mecliste onaylanan imar planında yapılan son dakika değişiklikleri İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geçirilmeden kabul edilmiştir. Planın dayanağı olarak gösterilen haritalar hukuki süreçten geçmemiş, hatalı haritalardır. Planın müellifi olarak gösterilen Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Göksu kendisinin planın müellifi olmadığını bildirmiştir. O halde müellifsiz bir plan kabul edilemez. Valilik belediyenin yaptığı daha küçük ve uygulama planlarına 120 dava açtı bu davalar sonuçlanmadan 1/25 bin ölçekli nazım plan yapılamaz”.

Müdahil olması istenen kurumlar
İzmir Valiliği
Bayındırlık ve İskan Bakanalığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
Balçova Belediyesi
Ulucak Belediyesi
Kemalpaşa Belediyesi
Güzelbahçe Belediyesi
Buca Belediyesi
Bağarası Belediyesi
Selçuk Belediyesi
Tarım İl Müdürlüğü
 İzmir Ticaret Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
Foça Belediyesi