Nasıl kirlenmesin?

Uşak ve Denizli’de Büyük Menderes’e adeta yapışık durumda olan sanayi tesislerinde arıtmadan eser yok. Olanlar da, ekonomik nedenlerden ötürü çalıştırılmıyor. Nehir, kendi kaderine terkediliyor.

BÜYÜK Menderes Nehri’nin geçtiği Uşak ve Denizli illerindeki endüstriyel tesisler ve yerleşim birimlerinin atık su arıtmaları yapılmıyor. Var olan arıtmalar ise, ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek çalıştırılmıyor. Olan, Büyük Menderes Nehri’ne oluyor.

DSİ 21. Bölge Müdürü Halil İbrahim İndap, kirlilik kaynaklarını sıraladı: ‘Nehir kıyısındaki endüstriyel tesisler, yerleşim birimleri, jeotermal bölgelerden gelen ve içinde çok miktar bor elementi bulunan sular, sulu tarımda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar.

Büyük Menderes nasıl kirlenmesin?

UŞAK ve Denizli illerindeki endüstriyel tesisler ve yerleşim birimlerinin atık su arıtmalarının yapılmadığı ve yapılanların ise ekonomik nedenlerle iyi çalıştırılmadığı, bu nedenle bu tesisler ile yerleşim birimlerinin atık sularını nehre akıttıkları belirlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Halil İbrahim İndap, hazırladıkları bir rapor hakkında bilgi verdi.

İNDAP, Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülkelere teknik yardım içeren ve bu yardımın yapılacağı ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı amaçlayan, Katılım Öncesi İşbirliği Programı (MATRA) çerçevesinde Hollanda Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında ‘’Avrupa Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması’’ konusunda 2001 yılında anlaşma imzalandığını anımsattı.

İMZALANAN anlaşma gereği oluşturulan Nehir Havzası Çalışma Grubu tarafından Büyük Menderes Nehri Havzası’nda pilot bir proje gerçekleştirildiğini belirten İndap, pilot proje ile Büyük Menderes Nehri Havzası’ndaki kirlilik kaynaklarının DSİ’ye ait 66 kirlilik gözlem istasyonunda, 2002-2005 yılları arasında yapılan bir çalışma ile tespit edildiğini ve rapor haline getirildiğini ifade etti.

Küçük Menderes hayata dönecek

İZMİR’İN Kiraz İlçesi’nde, Küçük Menderes’i kurtarmak için kurulan çevre birliği ilk toplantısını yaptı. Ödemiş Bozdağ’dan doğup Selçuk’tan denize dökülen 175 kilometre uzunluğundaki nehiri kurtarmak için yapılan toplantıya tüm çevre belediye başkanları katıldı.

Küçük Menderes’i kurtarma harekatı

İZMİR’İN Kiraz ilçesinde Küçük Menderes nehrini kurtarmak için kurulan Küçük Menderes Çevre Birliği ilk toplantısı yapıldı. Ödemiş Bozdağ’dan doğup Selçuk’tan denize dökülen 175 km uzunluğundaki Küçük Menderes Nehri’ni kurtarmak ve birlik oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıya tüm çevre belediye başkanları katıldı.

TOPLANTIDA, çevre belediye başkanlarının nehrin kirlenmesinde kimlerin ve nelerin rol aldığını ve hangi önlemlerin alınacağının kararlaştırarak bununla ilgili tüzüğü belirleyip valiliğe müracat etme kararı alındı. Çevre İl Müdürlüğü’ne çevre sorunları için aktarılan 350 bin YTL’lik kaynağın en verimli şekilde nasıl kullanılacağını belirlendi.

ORGANİZASYONUN ev sahipliği yapan Kiraz Belediye Başkanı İsmet Korkmaz , mevcut arıtma tesislerinin çalıştığı fakat yeterli olmadığını söyledi, ‘Kiraz’daki mandıralardan kaynaklanan peynir altı suyu büyük sorun’ dedi. Tire Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli de, AB hibe kredileri için proje hazırlanmasını istedi.

BAHADIR DENİZ ÖKSÜM

Star Ege – 26.02.2007