Murat Karayalçın ile Görüş Alışverişi…

SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Ege-Koop'ta düzenlenen toplantıda meslek odaları temsilcileriyle "Yeni Kentsel Düzen" adını verdikleri Çerçeve Programı masaya yatırdı. 11 Nisan 2008 günü saat 12.30'da gerçekleştirilen toplantının başında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Karayalçın, TMMOB'den Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve İnşaat .. Mühendisleri Odası'ndan temsilcilerin programa yönelik katkı ve eleştirilerini dinledi. Şube Başkanımız Tolga Çilingir'in katıldığı toplantıda Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın, ülke fiziki planı, kentsel yenileme projeleri, parsel yerine ada düzeni tercihleri, Belediye Birlikleri, Proje Karar Kurulları gibi örgütsel oluşumları, Belediyelerin tahvil ihracı, şeffaf ve katılımcı üç kademeli bir yönetim anlayışı hakkındaki görüş ve çalışmalarını aktardı. 12 kentte geliştirilecek "Yeni Kentsel Düzen" Çerçeve Programı hazırlıklarının kısa bir sürede tamamlanarak, 2009 Yerel Seçimleri öncesinde kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.