Mortgage yasalaştı

Kira öder gibi ev sahibi olmayı kolaylaştırma iddiasıyla Hükümet tarafından gündeme getirilen Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Yasalarda Değişiklik Yapan Yasa Tasarısı (Mortgage) TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yasaya göre, göre tüketici kredi kullanırken, sabit veya değişken faizi tercih edebilecek, borcunu erken kapatmak isteyene ana para üzerinden yüzde 2 oranında erken kapatma cezası uygulanacak. Bakanlar arasında tartışma konusu olan ve 100 bin YTL’ye kadar alınacak kredilerin faizinin ücretlilerin gelir vergisi matrahından düşülmesine yönelik düzenleme ise yasa metninden çıkarıldı.

Evrensel -22.02.2007