Mühendis ve mimarlardan çağrı

Yargının iki kez ''dur'' dediği Kültürpark’ın altına otopark projesine son verilmesi ve açılan çukurun İEF’den önce kapatılması istendi

İZMİR Milliyet Ege – 16.07.2007{nomultithumb}

Kültürpark’a yeraltı otoparkı tartışmaları devam ediyor. Yargının ikinci kez yapımını durdurduğu proje için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu açıklama yaptı. TMMOB’nin, Peysaj, Ziraat Mühendisleri ve Şehir Plancıları odaları İzmir şubelerinin açtığı davanın takipçisi olduğuna dikkat çekildi.
594 araçlık proje için açılan dev çukurun, İzmir Erternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde kapatılması istendi, şöyle denildi: ''Mevcut mahkeme kararları, Anayasa ve Yargılama Usulü Yasası gereği çalışmalar derhal sonlandırılmalıdır. Kültürpark’a mevcut araç girişi ve park uygulamasına, amacı dışında kullanımlara da izin verilmemelidir. Görüntü kirliliği yaratan hafriyat ve yapılar ortadan kaldırılmalı, burası yeşil alana dönüştürülmelidir. TMMOB ve bu konuda uzman odalar her türlü bilimsel, teknik desteğe hazırdır.''