Mesleki Eğitim Panelleri – 1

Meslek alanında farklı sektörlerde çalışan şehir plancılarının sorunları ve çalışma koşullarının anlatıldığı ve öğrenci gruplarıyla tartışıldığı bir ortam oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek olan panellerin ilki 15 Nisan Perşembe günü saat 13:30'da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Genç Plancılar Topluluğu ile Şubemiz işbirliğinde düzenlenen ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane Gösteri Merkezi‘nde gerçekleştirilecek olan panele tüm üyelerimiz davetlidir.

Doç. Dr. Semhat ÖZDEMİR'in yönetici olacağı panelin konuşmacıları:
 

Hitay BARAN (İZTO)
Utku CİHAN (ESHOT)
Yeliz ETİM ERTUĞRUL (Milli Emlak Dairesi)
Bilge BELLER ÖZÇAM (TSKB Gayrimenkuk Değerleme)
Doç. Dr. H. Murat ÇELİK (İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

İYTE'ye ulaşım için saat 12:00‘da Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi‘nden otobüsler hareket edecektir.