Mesleki Eğitim Panelleri – 1 Gerçekleştirildi

Meslek alanında farklı sektörlerde çalışan şehir plancılarının sorunları ve çalışma koşullarının anlatıldığı ve öğrenci gruplarıyla tartışıldığı bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenen panellerin ilki 15 Nisan Perşembe günü saat 13:30'da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

ImageDokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden çok sayıda öğrencinin izlediği panelde katılımcılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştılar.

ESHOT'ta görev yapan Utku Cihan, TSKB Gayrimenkul Değerleme Şirketinde çalışan Bilge Beller Özçam, İYTE öğretim üyesi Mert Kompil, Milli Emlak Dairesi'nde görev yapan Yeliz Etim Ertuğrul ve İzmir Ticaret Odası'nda Kent Danışmanı olarak görev yapan Hitay Baran kurumlarında şehir plancısı olarak sorumluluklarının neler olduğunu özetleyerek deneyimlerini aktardılar.

ImagePanel Yönetim Kurulu Başkanımızın katılımcılara teşekkür belgelerini vermesi ile sona erdi.