Meslek Odalarının Öğrenci Temsilcileri Toplandı.

TMMOB meslek odalarının öğrenci temsilcileri toplantıları, 29 Şubat ve 8 Mart 2008 tarihlerinde gerçekleşti. 29 Şubat 2008 tarihinde saat 18.00’da TMMOB meslek odalarının öğrenci temsilcileri EMO İzmir şubesinde bir araya geldi. Odamızı temsilen Ömer Girgin’in katıldığı buluşmada Serbest Elektrik Mühendisi Musa Çeçen ile söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide öncelikli olarak TMMOB’nin önemi ve işlevleri tartışıldı, nükleer enerji santralleri hakkında Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi öğrenci temsilcileri ve Elektrik Mühendisleri İzmir Şubesi öğrenci temsilcileri tarafından bilgi verildi. 8 Mart 2008 Cumartesi Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde gerçekleştirilen sonraki toplantıya ise Odamızı temsilen DEÜ öğrencileri Ömer Girgin, Nuray Çolak ve Eftal Güven katıldı.

Toplantıda “Büyük Bir Zap Şairi: Devrimci Gençlik Köprüsü”  isimli belgesel filminin 29 Mart Cumartesi saat 18:00’da gösterilmesine karar verildi. TMMOB Genel Kurulu tartışmaya açıldı ve bir çağrı metni yazılmasına, 2008 sonbaharında yapılacak olan İzmir Kent Sempozyumunda öğrenci sorunlarının anlatılacağı bir sunum hazırlanmasına karar verildi. Bu amaçla her bölümde öğrenci sorunlarının tespiti için anket ve forum çalışmaları yapılması, 15 Mart 2008 Cumartesi örgütlenme üzerine Tahsin Vergin ve Mustafa Küçük ile söyleşi yapılması kararlaştırıldı.

Bir sonraki toplantı 23 Mart 2008 Pazar günü Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde gerçekleştirilecek.