Meslek Odaları Nazım Planı’nı İnceliyor

Ankara Anakent Belediyesi, "2023 Ankara Nazım İmar Planı"nı hazırladı. Uzmanlar, böyle bir planın hazırlanmasının doğru olduğunu belirtirken, yapım sürecinde kendilerinden görüş alınmamasını ise eleştirdi. Meslek odaları plana ilişkin değerlendirmelerini Anakent Belediyesi'ne aktaracak.

Anakent Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yakın mücavir alan sınırları içinde kalan toplam 15 ilçe, 21 ilk kademe belediyesi ile 740 mahalle ve 86 orman köyünün yer aldığı ve toplam büyüklüğü 200 bin hektardan 850 bin hektara çıkan alanın, 1/25000 ölçekli planlaması tamamlandı.

"2023 Ankara Nazım İmar Planı"na göre, Anakent Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanı 4 kat büyüyecek. Anakent Belediyesi böylece "sorumluluk alanı en geniş sınıra sahip belediye" olacak. Plan, ilçe ve belde belediyeleri tarafından hazırlanan planları tek bir çatı altında topluyor. Belediye yetkilileri ise en önemli unsurun, yeni bir alan açılmadan, eski planların revize edilmesi olduğunu kaydediyor. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek de plana ilişkin şunları kaydetti:

"2023 Ankara Nazım İmar Planı'nda benimsenen felsefe, daha sonra yapılacak işlerin çerçevesini çizmek, planların sürekliliğini sağlamak, bunları yaparken de doğal, çevresel, kültürel değerleri tüketmeden, kentsel yaşam ve yönetim yapısı içinde mekansal, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmak oldu."

'Sivil katılım olmalıydı'
Öte yandan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Zafer Şahin , plana ilişkin ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu bildirmekle birlikte, "Böyle bir plan sivil katılımla hazırlanmalıydı" dedi. Ankara'nın genel bir imar planı olmasının gerekliliğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Biz uzun zamandır böyle geniş kapsamlı bir planın gerekli olduğunu dile getiriyorduk. Ancak, hangi kentsel bölgenin nasıl kullanılacağını, 2023 yılında Ankara'nın nasıl bir şehir olacağını belirleyecek bu plan bizlerden habersiz hazırlandı. Kısacası plan katılım konusnda sağlıksız olmasına karşın, yapılması gerekli olan bir projeydi. Plan hazırlandı, biz de plan hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için gerekli başvuruları yaparak, inceleme komisyonu oluşturuyoruz."

'İtiraz edeceğiz'
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yeşim Uysal da nazım planı için yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, kente dair hazırlanan her şeyin kentlilere, sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere danışılmasında yarar olduğunu söyledi.

Uysal, şöyle devam etti:

"Prosedür gereği bize bildirmeleri gerekmiyor. Hazırlayıp, onaya sunuyorlar. Herkes tarafından incelendikten sonra, yapılan itirazlara göre son şeklini verecekler. Plan şu an askıda. Bizim de konuyu inceleyen bir komisyonumuz var ve eğer uygun bulmadığımız noktalara itiraz edeceğiz."

Cumhuriyet ANKARA – 04.04.2007
Gökhan ERKUŞ