MESLEKİ DENETİM UYGULAMASI (MDU) ÜCRET BİRİM DEĞERLERİ TABLOLARI (ESKİ)

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ MESLEKİ DENETİM UYGULAMASI (MDU) ÜCRET BİRİM DEĞERLERİ TABLOLARI

2006 1. YARIYIL 23.01.2006 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

A. İMAR PLANI HİZMETLERİ MDU ÜCRET BİRİM DEĞERLERİ

 

ALAN (hektar)

MDU Ücreti (YTL)

ALAN (hektar)

MDU Ücreti (YTL)

1 ha'a kadar

11,00

700,1 – 800

1.024,00

1,1 – 3

21,00

800,1 – 900

1.103,00

3,1 – 5

32,00

900,1 – 1000

1.155,00

5,1 – 7

53,00

1000,1 – 1100

1.208,00

7,1 – 10

74,00

1100,1 – 1200

1.260,00

10,1 – 25

105,00

1200,1 – 1400

1.365,00

25,1 – 50

210,00

1400.1 – 1600

1.470,00

50,1 – 100

315,00

1600,1 – 3000

1.680,00

100,1 – 200

420,00

3000,1 – 5000

1.890,00

200,1 – 300

525,00

5000,1 – 10000

2.100,00

300,1 – 400

630,00

10000,1 – 15000

2.415,00

400,1 – 500

735,00

15000,1 – 20000

2.730,00

500,1 – 600

840,00

20000,1 – 30000

3.150,00

600,1 – 700

945,00

 

30000 hektar üzeri işlerde MDU ücreti sabittir, 20000,1 – 30000 hektar alan büyüklüğü için belirlenen bedel esas alınarak hesaplanır.

 

B. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MDU ÜCRETLERİ

1. Sözleşme ile tanımlanan yıllık veya sürekli verilecek danışmanlık hizmetleri MDU ücreti

 

15

YTL/Ay

2. Gayrimenkul geliştirme ve değerlendirme çalışmaları MDU Ücreti

 

25

YTL

3. Diğer danışmanlık hizmetleri (özel kişi ve kuruluşların parsel bazında imar durumu, yer seçimi vb. iş bazında danışmanlık hizmetleri) MDU ücreti

25

YTL

 

C. BÖLGE DÜZEYİNDEKİ PLANLAMA HİZMETLERİ MDU ÜCRET BİRİM DEĞERLERİ

Şehircilik Hizmetleri Ücret Tarifesinde tanımı yapılan "Bölge Planları" MDU Ücreti

3.150

YTL

 

D. İL DÜZEYİNDEKİ PLANLAMA HİZMETLERİ MDU ÜCRET BİRİM DEĞERLERİ

Şehircilik Hizmetleri Ücret Tarifesinde tanımları yapılan "İl Düzeyindeki Planlama Hizmetleri" MDU Ücreti

2.625

YTL

 

E. ALT BÖLGE PLANI, KENTSEL ÇEVRE BÜTÜNÜ VE SEKTÖREL PLANLAR MDU ÜCRET BİRİM DEĞERLERİ

Şehircilik Hizmetleri Ücret Tarifesinde tanımları yapılan "Alt Bölge Planı, Kentsel Çevre Bütünü ve Sektörel Planlar" MDU Ücreti

2.100

YTL

 

F. KATSAYILAR TABLOSU

1. Kentin bütününe yönelik imar planları

1,00

9. Kentsel Dönüşüm Projeleri

2,00

2. İmar Planı Araştırması

0,25

10. Kentsel Tasarım Projeleri 1/1000 ölçekli

2,00

3. İmar Planı Araştırması + Nazım İmar Planı

0,40

11. Kentsel Tasarım Projeleri 1/500 ve daha büyük ölçekli

2,50

4. Uygulama İmar Planı (1/1000)

0,90

12. Köy Gelişme Planları

0,80

5. Serbest Şehircilik Hizmetlerine İlişkin Fizibiliteler

0,20

13. Parselasyon Planları

0,15

6. Mevzi İmar Planları

1,20

14. Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı

3,00

7. İmar Planı Değişiklikleri

1,00

15. Arkeolojik ve Tarihi Sit Koruma Amaçlı İmar Planı

2,00

8. Islah İmar Planları

2,00

16. Doğal Sit Koruma Amaçlı İmar Planı

1,20

 

G. UYGULAMA İLKELERİ

1. İmar Planı Hizmeti MDU Ücretlerinin Hesabı; İmar Planlama işlerinin MDU ücretleri, ilgili alan büyüklüğü karşısında A bölümünde yer alan bedellerin, ilgili işin F bölümündeki plan katsayısı ve yöre katsayısının çarpılması sonucu bulunur. Danışmanlık hizmetlerinin MDU ücretlerinde, B bölümünün 1. maddesi kapsamındaki hizmetler için ilgili bedel, yöre katsayısı ile çarpılır. B bölümünün 2. ve 3. maddesinde kapsamındaki hizmetlerin MDU ücretinin hesabında yöre katsayıları kullanılmaz.

2. Nazım İmar Planı MDU ücreti belirlenirken, planlanan alan daha küçük olsa bile en az 50.1 ha değeri esas alınır.

3. Bu tablonun C, D ve E bölümünde belirtilen planlama hizmetlerinin MDU ücreti sabittir, ayrıca plan katsayısı ve yöre katsayısı ile çarpılmaz.

4. Bu tablonun C, D ve E bölümünde belirtilen planlama hizmetlerine yönelik hazırlanacak olan 1000 hektarın altındaki plan değişiklikleri için MDU ücreti, tablodaki bedelin 0.25 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunur.

 

Bu tablo Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2002 tarihli 24769. sayısında yayımlanan TMMOB Şehir Plancıları Odası, Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. 23.01.2006 tarihinden itibaren geçerlidir.