Mesleğe Hoş Geldiniz

2009-2010 öğretim döneminde üniversitelerimizin Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden, Şehir Plancısı olarak mezun olan genç meslektaşlarımızı kutlarken, mesleğe hoş geldiniz diyoruz. 

Ülkemizde yaşanmakta olan sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal sorunların aşılması, meslek bilinci ve etiği ışığında, kamu yararı ilkelerinin gereklerine uygun, mesleki örgütlülük ve duyarlılıkla sorunların çözümüne katkıda bulunma amacıyla sürdürdüğümüz Odamız çalışmalarında sizlerin katkıları ile daha güçlü olacağız.

Türkiye’de Şehir ve Bölge Plancıları, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için, Şehir Plancıları Odası’na kayıt olmak zorunludur. (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği’nin 11.Bölüm, Çeşitli Hükümler başlığı altında Madde 82) .

Üyelik için Şubemize aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir:
1- Şehir ve Bölge Planlama Lisans diploması aslı veya çıkış belgesi ile fotokopisi,
2- 3 adet fotoğraf,
3- Nüfus cüzdanı örneği,

 Üyelerimizden,

  • Askerlik görevini yalnızca eğitim devresi aylarında,
  • yurtdışında bulunma dolayısıyla mesleklerini uygulayamayan ve dolayısıyla bu yolda gelir sağlamayan üyelerden,
  • işsiz olduklarını beyan etmek koşuluyla iş bulana kadar

bu durumlarını önceden haber vermeleri ve belgelemeleri koşuluyla, bu süreler için ödenti alınmaz.

Ancak, yurt içinde çalıştığı kurumdan ücret/aylık aldığı halde, kurs, eğitim, görev, turistik ve benzeri nedenlerle yurtdışında bulunan üyeler böyle bir ödenti kesintisinden yararlanamazlar.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu