‘Meralarımız peşkeş çekilmemeli’

İSTANBUL Barosu Başkanlığı TBMM'nin Mera kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifini 'işgal hukuku' olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Ormanlardaki 2B olayı gibi mera, yaylak ve kışlaklarda gerçekleşen işgallere hukuki kılıf uydurulması mümkün değildir. Çünkü bu alanlar devletin mülkiyetindeki alanlar olmayıp, bunlar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardır" denildi. Tarım açısından verimli toprakların ve hayvancılık açısından meraların Türkiye için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Baro, "Devletin bu alanlara yönelik tasarrufu, klasik 'mülkiyet hukukundan1 değil, devlet olmanın gereği olan 'egemenlik hukukundan' kaynaklanır. Bu tip alanların mülkiyeti asla devredilemez, ancak kamu yararının varlığı halinde üzerinde irtifak hakları tesis edilebilir" dedi. Baro, yasanın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmesini istedi. Birgün – 08.06.2007