Müellif Yönetmeliği’ne ilişkin Danışma Kurulu’nu gerçekleştirdik.

Meslektaşlarımız arasında son günlerde en çok tartışılan “Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik” ve bu yönetmeliğin İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nasıl uygulanacağı konularını 12 Mayıs 2007 Cumartesi günü Saat 13.00'te Şubemizde yaptığımız Danışma Kurulu’nda tartıştık. {nomultithumb}

Bilindiği gibi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 19 ilçe 38 ilk kademe belediyesini kapsayacak biçimde genişlemiştir.  Bu yeni durum karşısında; İzmir Büyükşehir Belediye sınırlarına katılan ilçe ve ilk kademe belediyelerinde yapılacak her türlü imar planı ve revizyonunun hangi plan müellif karne gruplarının aranacağına ilişkin olarak, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu” ve “Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik” uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde plan yapımı yükümlenecek müelliflerin yeterliliği  hakkında tereddütler oluşmuştur.   

ImageAnılan yasa ve yönetmeliklerin uygulanması ile ilgili tereddütleri, belirsizlikleri ve yoruma açık olan konunun farklı ele alınmasından kaynaklanabilecek karışıklıkları ortadan kaldırmak ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubemizin konuya ilişkin görüşlerini oluşturabilmek amacıyla aşağıda belirtilen isimlerden bir çalışma komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir.

Komisyon Üyeleri:
Dilek Çakanşimşek
Sena Erkan
Okan Karlıdağ
Ercüment Özgür
Cengiz Biçen
Aslıhan Coşkun
Ömer Kılıç

Komisyon ilk toplantısı 16.05.2007 tarihinde şubemizde gerçekleştirecektir.
Image