Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu'nun (TUJK) düzenlediği 2010 yılı bilimsel etkinliği, Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu başlığı altında, 24-26 Kasım 2010 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilecektir.

TUJK'nın 2002 yılından beri her yıl düzenlediği bu bilimsel etkinliklerde başta üniversiteler olmak üzere, değişik kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya gelmekte ve bu toplantılar ülkemizde jeodezi biliminin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. 

Mekansal Planlamada gerek Jeodezik Altyapıda ve Kartografik uygulamalarda, gerekse mevzuata ilişkin konularda bir dizi sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların giderilmesi hedefi çerçevesinde Şehir ve Bölge Plancıları ile Harita Mühendislerinin buluşturulduğu ve ortak bir dilin oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanılan "Mekansal Planlamada Jeodezi" adı altında disiplinlerarası bir sempozyum gerçekleştirilmektedir.

Bu sempozyumun amacı, mekansal (şehir ve bölge) planlamanın jeodezik açıdan önemli sorunlarının kuramsal boyutuyla ve uygulama yönüyle tartışmaya açılması; ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çalışmaların paylaşılması; bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının tartışılması; katılımcıların güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi kılınması ve gelecekteki olası gelişmelerin değerlendirilmesidir.Sempozyuma ilişkin bildiri başvuru tarihleri, kurullar, konular ve program gibi bilgiler için http://tujk2010.iyte.edu.tr/index.html  sitesini ziyaret edebilirsiniz.