Mavişehir’de hatadan dönülüyor

 

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yoğunluğu artıran plan değişikliği pazartesi günü yapılacak Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yeniden ele alınacak.

<Haber Merkezi>
Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’ın ısrarı üzerine kültür merkezine eklenen turizm ve ticaret alanıyla Mavişehir’de inşaat yoğunluğu iki kat artmıştı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilmesine rağmen bu değişikliğin mahkemeden döneceğine inandığını açıklayan Başkan Aziz Kocaoğlu, işi mahkemeye bırakmadan çözüm bulmak için harekete geçti. İnşaat yoğunluğunu..

100 bin metrekare artıran plan değişikliği pazartesi günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yeniden alınacak. Başkanlık önergelerinin 43. maddesinde şu ifadeler yer aldı:

“Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.10.2006 tarih ve 02.778 sayılı kararı ile uygun bulunan; yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Sosyo-Kültürel Tesis Alanı" 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanı" (Tiyatro-Opera-Bale Salonu gibi sanatsal içerikli faaliyetleri, Müze,Sergi Salonu vb.) olarak belirlenmiş Karşıyaka ilçesi, Mavişehir Mahallesi 26L-Id pafta, 25265 ada, 5 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Çok İşlevli Kültür Tesisi" (Kültürel Tesis/Kongre Merkezi/Tiyatro-Opera-Bale-Sergi ve Toplantı Salonları/Müze/ Turizm-Otel/Ticaret Alanı) olarak belirlenmesi talebi İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce 3194 sayılı İmar Kanununun "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin" 27. ve 30. maddelerinin aykırı nitelikte olduğu tespit edildiğinden söz konusu meclis kararının yeniden değerlendirilmesi.”
Meclis toplantısında Başkan Kocaoğlu’nun önergesi görüşülecek ve değişiklik tekrar değerlendirilmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na gönderilecek.
Yenigün- 06.01.2007