Mavişehir Dosyası -2

Mavişehir Dosyası, sayfaları açtıkça o kadar “çirkinleşiyor, o kadar pis kokuyor ki; ne siz sorun ne de ben anlatayım.

Ama Mavişehir’de plan düğümünü çözmeye karar verdik ya; izninizle sonuna kadar gideceğiz…
Ve sonunda kimin ne yaptığını, kimin hangi amaçlarla ve ne karşılığında Mavişehir’i “yaşanmaz” hale getirdiğini açıklayıp, noktayı koyacağız.
Dönelim, çok tartışılan ve Büyükşehir’de şehir plancılarının ve imar dairesinde görev yapan tüm bürokratların karşı çıkmasına rağmen, hatta bu konuda Başkan Aziz Kocaoğlu’na verilen olumsuz raporlara rağmen kabul edilen Toplu Konut İdaresi’nin yapılan ve bugünlerde yasal olarak askıya çıkartılan 2006 planına..
Xxx
İzmir Valiliği 5162 sayılı yasayla kurulan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin isteği üzerine, 28 Mart 2006’da, Mavişehir’i Toplu Konut Alanı olarak ilan ettib
Mavişehir’e görzünü diken Toplu Konut İdaresi bürokratları, Karşıyaka Belediye Başkanlığı ile yapılan ikili görüşmelerde, Başkanlığın “yumuşak karın” olduğunu görünce, yasanın kendilerine verdiği yetkiyle, 2003 planında kaybettikleri “rant”ı geri almak için bölgenin yeniden planlarını yaptılar.
İşte burada biraz duralım..
Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, tam bir planlama rezaleti olan Mavişehir’deki hatasını örtmek için, olayın başından beri suçu, 5162 sayılı Toplu Konut Yasası’na yüklüyor.
Gerekçesi de şu: Yapabileceğimiz bir şey yok. Elimiz kolumuz bağlı..
Olay aslında hiç de böyle değil ve Başkan Durak da hiç öyle “masum” değil.
Çünkü; 5162 sayılı Toplu Konut Yasası, her ne kadar; Toplu Konut Başkanlığı, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir dese de, aynı maddenin devamında şu ibare yer alıyor:
Bu planlar, Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan alanlar için Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer..
Şimdi hem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na, hem de Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’a soruyorum:
Neden büyükşehirdeki planlama ve imar müdürlüğündeki bürokratların uyarısına rağmen, plandan çok bir şehircilik cinayeti sergilenirken sessiz kalıp, Toplu Konut İdaresi’nin yaptığı planı değiştirerek değil de aynen Meclis’e sundunuz?
Büyükşehir Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu’ndaki CHP’li AK Partili üyeler; Mavişehir’in katledilmesine nasıl göz yumdunuz?
Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak; Mavişehir 2006 planları Büyükşehir’e oylanmak için geldiğinde, niçin bu bölge insanlarının haklarını savunmadınız, niçin itiraz etmediniz, niçin “ret oyu” vermediniz?
YARIN: MAVİŞEHİR’DE BİR GECEDE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE ELDE EDİLEN MİLYONLARCA DOLARLIK RANT KİMİN CEBİNE GİRECEK?

Hamdi Türkmen – Yenigün 18.12.2006