İmar Yasası’na seçim revizyonu…

 Milliyet EGE 06 Şubat 2007 / Salı 

      Hükümet, seçim öncesi kolları sıvadı. Köşk’ten veto gören İmar Yasası, Yapı Denetimi Yasası, 2B Yasası gibi tartışmalı düzenlemeleri genelge ve yönetmeliklerle yaşama geçirmeyi planlıyor. İmar Yasası revize edilerek, üst ölçekli planlama ve imar denetim yetkisi tek elde toplanacak. Arazi ve arsa düzenlemeleri konusunda belediyelere yönelik bir genelge hazırlanacak.
      Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 2007 Eylem Planı, Hükümet’in seçim öncesi yatırım programını da ortaya koydu. Bu kapsamda, özel sektörün görüşleri de dikkate alınarak İmar Yasası’nın revize edileceği belirtildi. Üst ölçekli planlama ve imar denetim yetkisinin tek elde toplanması amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yetkilendirilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacak. İmar Yasası’nın arazi ve arsa düzenlemelerine ilişkin 18’inci maddesinin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için belediyelere yönelik bir genelge hazırlanacak. Bu genelge için öngörülen takvim de mart ayı olarak belirlendi.
      Geçici faaliyet niteliğinde olan madencilik faaliyetlerine ilişkin imar izinlerinin düzenlenmesi amacıyla Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği de değiştirilecek. Koruma bantlarıyla ilgili usul, esas ve standartları belirleyen yönetmeliğin de Aralık bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
     
      İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK
      Kadastro çalışmalarının hızlandırılması için kadro tahsisi sağlanacak. İhtisas mahkemelerinin kurulması için çalışma yapılacak ve Bayındırlık ile Adalet Bakanlığı nezdinde imar mevzuatı konusunda eğitim faaliyetleri başlatılacak. Adalet Bakanlığı tarafından mahkemelerde görev alacak hakim-savcı kadrolarının arttırılması yönünde çalışma yapılacak.
      Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılarak, yuvarlak masa benzeri bir model uygulanması için bu yıl haziran ayına kadar yasal düzenleme yapılacak.
     
      YAPI DENETİMİ FAALİYETLERİ
      Yapı denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, masrafların azaltılması ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik şubat ayı içinde çalışma yapılacak. Gemi inşa sanayi, yat inşa, bakım, onarım yerleriyle tersaneler için Organize Sanayi Bölgesi statüsünde planlı alanlar kurulması amacıyla Kıyı Master Planı oluşturulmasına yönelik mart ayında çalışma yapılacak.
     
      İMAR YASASI’NDA SIKINTI
      Yürürlükteki İmar Yasası’nın 18’inci maddesi belediyelere, yol ya da herhangi bir nedenle arazi elde etmek istediklerinde “şüyulandırmaö yapma yetkisi veriyor. Bu düzenlemeyle belediyeler elde edecekleri arazi üzerinde bulunan yapıların ya da arsaların sahiplerine uygulamayla rant değeri artan bir başkasının arsasından pay verip hiçbir bedel ödemeden araziye alabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle, evi ya da arsası kamulaştırılanlara ödenecek tutar ve kamulaştırmaya yönelik düzenlemeler yapılması bekleniyor.