İmar izniyle rant transferi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi cemaat hastanelerine özel imar izinleri vererek milyarlarca liralık rant yaratıyor

İmar izniyle rant transferi

MİYASE İLKNUR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kişiye ya da şirkete özel imar izinleri verilerek milyarlarca liralık rant yaratılıyor. İmar izni olmayan ya da düşük emsalli yapılaşma izni olan arsalara parsel bazında plan tadilatı yapılarak çıkar sağlanması olayı belediye bürokratlarının olumsuz görüşlerine rağmen gerçekleştiriliyor.

Cemaatler yarışıyor

Kamu yararı olmayan bu plan tadillerinden son dönemde en çok yararlananların başında cemaat hastaneleri geliyor. Kârlı olduğu için özel hastane açma yarışına giren cemaat şirketlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce imar kolaylığı sağlanıyor. İlgili müdürlüklerin olumsuz raporları ve görüşleri İmar Komisyonu tarafından dikkate bile alınmıyor. İşin ilginç tarafı, bütün kararlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden oybirliğiyle geçiyor. CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ dışındaki diğer meclis üyeleri de bu kararlara AKP'lilerle birlikte onay veriyor.

Belediyenin plan tadilatları ve özel imar izinleri ile rant aktarılan cemaat hastanelerine yapılan ayrıcalıklar şöyle gerçekleştirildi:

MEDİPOL-METROPOLİTAN SAĞLIK AŞ: Bu şirketin bir günde iki arsasına birden plan tadili gerçekleştirildi. İlki Göztepe'de dere koruma, Karayolları koruma kuşağında bulunan ve imar planında yeşil alan olarak görülen, en önemlisi de depremde tehlikeli bölge olarak ilan edilen arsasına özel plan tadilatı yapılarak üç emsal inşaat izni verildi.

Aynı gün yine bu şirketin Esenler'de yol imarı hiç olmayan ve rekreasyon alanı olarak görülen arsası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün olumsuz yazısına karşın imar izni verildi.

Üsküdar'da Ankara Asfaltı kenarında daha önce Esma Hatun Hastanesi olarak bilinen hastane Medipol-Metropolitan AŞ tarafından satın alındı. İskenderpaşa cemaatine yakın olduğu söylenen şirket, satın aldığı hastane için de plan tadili istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin plan tadilini onaylaması ile emsal artışı sağlandı.

JFK HASTANESİ: Bahçelievler girişinde bulunan hastanenin 3 katı kaçak olarak inşa edildi. İlçe Belediyesi kaçak katlar için para ve yıkım cezası uygulanması yönünde karar aldı. Encümence onaylanmış 8584 No'lu dilekçe ile yapı ve trafik yoğunluğunu arttırdığı belirtilen parsel, sağlık tesisleri için getirilen asgari 5 bin metrekare şartına da uymuyor. Büyükşehir Belediyesi'nde plan tadili ile ilçe belediyesi devre dışı bırakılarak kaçak katlar yasal hale getirildi.

BAHAT SAĞLIK HİZMETLERİ: Küçükçekmece-Florya kavşağında eski Ar-Yıldız ve Sancak Tül'ün arsasında 5 binlik planlara aykırı olarak binlik plan yapılıyor ve özel imar izni veriliyor. Planlama Müdürlüğü'nün olumsuz yazısına rağmen emsal 1.25'ten 2.25'e çıkarılıyor. Şirketin internet sitesinde, daha planlar belediyeden geçmeden, geçmiş gibi hastanenin 50 bin metrekare üzerine gerçekleştirileceği ilan ediliyor. CHP'li meclis üyeleri ilçe belediyesinde ret oyu kullandıkları bu dosya için büyükşehirde tersi oy kullanıyorlar.

Cumhuriyet / 09.01.2008