‘Manhattan Planı’na onay

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SONRA BAYINDIRLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ DE "UYGUN" DEDİ

Bir süre önce mahkeme kararıyla uygulaması durdurulan ancak daha sonra yapılan toplantıda yoğunluğu azaltılan 550 hektarlık alana ilişkin planlar önümüzdeki günlerde askıya çıkarılacak

 

ERTAN GÜRCANER (23.07.2007 Yeni Asır {nomultithumb})


YATIRIMCILAR BEKLEMEDE
Alsancak Limanı arkasından, Karşıyaka Turan'a kadar uzanan 550 hektarlık alana, Büyükşehir'den sonra Bayındırlık İl Müdürlüğü de olumlu görüş bildirdi. Bunun üzerine yatırımcılar planların bir an önce askıya çıkarılmasını beklemeye başladı.

"Manhattan Projesi" olarak adlandırılan İzmir Liman arkasındaki 550 hektarlık alana ilişkin "Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Plan Revizyonu", Bayındırlık İl Müdürlüğü'nden de onay aldı. Mahkeme kararıyla uygulaması durdurulan plan, inşaat yoğunluğu azaltılarak geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilmişti. Yeni planı Bayındırlık İl Müdürlüğü'nün de uygun bulmasının ardından, planlar önümüzdeki günlerde askıya çıkacak. Böylece bölgede yatırım yapmayı planlayanların önündeki önemli bir engel daha aşılmış oldu.

Hayata geçecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Liman gerisi' olarak adlandırılan alanı İzmir'in Manhattan'ı yapacak olan proje, kısa bir zaman içerisinde hayata geçecek. Planlarla ilgili açıklama yapan Bayındırlık İl Müdürü Ata Erpolat, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilen yeni planları inceledikten sonra onaylayıp Valiliğe gönderdiklerini söyledi.

Kabul edilmişti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımcıyı bölgeye çekmek amacıyla inşaat yoğunluğunu artıran plan tadilatı, İzmir Valiliği Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nün müracaatından sonra, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Geçtiğimiz aylarda Belediye Meclisi'nde komisyonlara sevk edilen yeni planlar tekrar Meclis'in gündemine taşınmış ve planlar oybirliği ile kabul etmişti.

Geri adım atıldı
Mahkeme kararıyla plan uygulamasının durdurulması üzerine hazırlanan yeni planda inşaat yoğunluklarında geri adım atıldı. Yeni planda yoğunluk artışları 4-4.5 emsalden 3-3.5 emsale, zemin kullanımları da yüzde 40, 45 ve 50'den 35, 40 ve 45'e düşürüldü. İptal edilen planda yeşil alan olarak belirlenen Ege Mahallesi, özel planlama alanı olarak değiştirildi.

Yeniden ayarlama
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün planları uygun bulup onaylamasının ardından askıya çıkarılacak. Askı sürecinde yapılan itirazlar yine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce görüşülüp karara bağlanacak. Bu arada 550 hektarlık alan içinde sınırları bulunan Karşıyaka ve Konak belediyeleri de, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 5 bin'lik plana uyumlu olarak 1/1000'lik uygulama planlarını yapacak ve meclislerinden geçirecek.

Süratle bitecek
Yatırımcının bir an önce bölgeye gelmesi için bu çalışmalar en süratli şekilde tamamlanacak. Yeni Kent Merkezi olarak adlandırılan ve Alsancak Liman gerisinden başlayıp, Karşıyaka Turan'a kadar uzanan 550 hektarlık alan, yasal süreçlerin bir bir tamamlanmasının ardından İzmir'in gökdelen semti olacak.

Valilik dava açmıştı
Büyükşehir Belediyesi bölgeyi cazibe merkezi yapabilmek için Mart 2006'da kabul ettiği Nazım İmar Planı'nda bölgedeki inşaat yoğunluğunu artırmıştı. İzmir Valiliği, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine, 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'nın revizyonuna olanak sağlayan Meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bilirkişinin incelemesi sonucunda planın şehircilik ilke ve tekniklerine uygun olmadığına karar verildi. Bilirkişi raporuna göre, İzmir 4. İdare Mahkemesi de İzmir'i Manhattan yapacak planlarla ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararını verdi.