Manhattan Planı’nı Bayındırlık onayladı

VALİLİK, TURAN'DAKİ GÖKDELEN BÖLGESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURMADI
Manhattan Planı'nı Bayındırlık onayladı

Alsancak Liman Gerisi'nden, Karşıyaka Turan'a kadar olan alanın gökdelen bölgesi olması için engel kalmadı

ERTAN GÜRCANER


Alsancak Liman Gerisi ile Turan arasında kalan bu bölgede gökdelenler, çok yıldızlı oteller, iş ve alışveriş merkezleri inşa edilecek

İzmir'in geleceğini etkileyecek, kamuoyunda 'Manhattan planı' olarak da bilinen Yeni Kent Merkezi Planı'nın önü açıldı. Dört yıldır uygulamaya geçemeyen plana daha önce dava açarak yürütmesini durduran Valilik, bu kez revizyon planın iptali için mahkemeye başvurmadı. Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen 5 bin ölçekli imar plan değişikliği ve 1000 ölçekli uygulama imar planlarını inceleyen Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, imar plan değişikliklerinin, planın ruhunu bozacak değişiklikler olmadığı kanaatine vardı.

Teşvik verildi
Büyükşehir Belediyesi'nin 2000 yılında açtığı fikir yarışmasında Alman Johen Brandi'nin birincilik elde ettiği planlardan esinlenilerek yapılan ve ilk kez 2003 yılında Meclis'te onaylanan Yeni Kent Merkezi Planları, 2005 yılında revizyona uğradı. Daha sonra 13 Mart 2006 tarihinde Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da isteğiyle planlarda önemli bir değişiklik yapıldı.
Meclis, zeminde yüzde 25, 30 ve 35 olan kullanım hakkını yüzde 40, 45 ve 50'ye yükseltti. Planda 3 ve 3.5 emsal olan inşaat yoğunluğu hakkını ise 4 ve 4.5 emsale çıkartıldı. Alınan meclis kararı ile bölgedeki inşaat yoğunluğunun arttığı buna karşın sosyal donatı alanlarının oranının ise düştüğü öne sürüldü.
Bayındırlık İl Müdürlüğü'nün 'olumsuz' raporu üzerine Valilik, planların iptali için dava açtı. Valiliğin ardından, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de bölgede yoğunluk artışı öngören meclis kararının iptali için dava açtı.

Yürütmeyi durdurma
Valilik tarafından açılan ilk davada yürütmeyi durdurma kararı çıkınca, Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararında öngörülen gerekçeleri de dikkate alarak plan revizyonu yaptı. İnşaat yoğunlukları mahkemenin iptal ettiği emsallar öncesi oranlara geri döndü. Öte yandan planda yoğun itirazların geldiği turizm ticaret bölgesindeki tabandaki kullanım yetersizliğine de çözüm bulundu. Sadece turizm amaçlı yapılacak yatırımlar için 0.25 olan taban kullanım aranı oranı 0.35'e çıkarıldı. Turizm alanında bazı bölgelerdeki ticaret binası kısıtlaması kaldırılarak ticarete yönelik (MİA) kullanımı getirildi. Bu bölgelerde daha önceki planda üçte bir konut hakkının üst katlarda kullanılması kısıtlaması da kaldırıldı.

AKP karşı çıktı
Büyükşehir Belediye Meclisi, son revizyonu 28 Kasım Çarşamba günü yapılan toplantıda gerçekleştirdi. Karşıyaka ve Konak belediye meclislerinden gelen uygulama imar planları dikkate alınarak, son revizyon AKP Grubu'nun red oylarına karşın oyçokluğuyla kabul edildi.
Valilik'e giden planla ilgili inceleme yapan Bayındırlık İl Müdürlüğü, dava açılması için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, daha önce kendileri tarafından onanan 5 binlik planlarda yapılan son değişikliklerin planın ruhunu bozacak nitelikte değişiklikler olmadığı kararına vardı. Böylece, askı süresi sonrası planların uygulamaya geçmesinin önü açıldı.

MECLİSTEN OYÇOKLUĞU İLE ÇIKTI
Meclis kararı ile birlikte yatırımcıların merakla beklediği Yeni Kent Merkezi Planları AKP Grubu'nun red oylarına karşın kabul edildi. İzmir'in turizm ve ticaret vizyonunun gelişmesine katkı sağlayacak olan plan sayesinde, Alsancak gibi bölgelerdeki gökdelen yapma eğilimi ve baskısı da ortadan kalkacak.
Alsancak Liman Gerisi'nden başlayıp Karşıyaka Turan'a kadar olan yaklaşık 469 hektarlık alan İzmir'in gökdelen bölgesi haline gelecek. Planla birlikte bölgede turizm, ticaret merkezleri ve büyük oteller yapılacak.

Yeni Asır / 20.12.2007 {nomultithumb}