Manhattan planı yeniden mecliste

'ÜÇÜNCÜ İZMİR' İÇİN HAZIRLANAN PLAN YİNE GÜNDEME ALINIYOR

ERTAN GÜRCANER (Yeni Asır – 11.06.2007{nomultithumb})

Turan-Alsancak arasındaki 550 hektar alanı kapsayan Yeni Kent Merkezi Planı'nda yoğunluğu yüzde 50 artıran değişiklik kararının yargıdan dönmesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, gökdelen bölgesi olarak anılan 'Üçüncü İzmir' için bir süredir üzerinde çalıştığı yeni plan hazırlıklarını tamamladı.
Bugün yapılacak Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme gelmesi beklenen planda belediye, bir önceki planın iptaline ilişkin mahkemenin gerekçeli kararını da dikkate alarak yoğunluk artışlarında geri adım attı. Mahkemenin iptal ettiği 4 – 4.5 emsalden tekrar eskiye yani 3 – 3.5 emsale geri dönülürken planda zemin kullanımları yatırımcıyı teşvik edici unsur olarak kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yatırımcıların planı beklediğini hatırlatarak yeni düzenlemenin mahkemenin bir önceki planı kabul eden meclis kararını iptal gerekçeleri de dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.
Yeni Kent Merkezi'nin yeniden Büyükşehir Belediye meclis gündemine gelecek olması tüm dikkatlerin belediye meclis toplantısına çevrilmesine neden oldu. İzmir Limanı gerisinden başlayıp Karşıyaka Turan'a kadar uzanan 550 hektarlık bir alanı kapsayan Yeni Kent Merkezi'ni İzmir'in Manhattan'ı yapması öngörülen plan meclis gündemine alınması halinde başkanlık önergesi olarak görüşülecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun plan hakkında meclis üyelerini bilgilendirmesinin ardından önerge incelenmek üzere ihtisas komisyonlarına sevk edilecek.

İptal edilmişti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yatırımcıyı biran önce Alsancak Limanı gerisindeki yeni kent merkezi olarak adlandırılan 550 hektarlık alana çekebilmek bölgeyi cazibe merkezi yapabilmek için Mart 2006'da aldığı meclis kararı ile bölgedeki yoğunluğu 3 ve 3.5 emsalden 4 ve 4.5 emsale zemin kullanımını da yüzde 25, 30 ve 35'lerden 40, 45 ve 50'lere çıkaran 5 bin ölçekli nazım imar planı revizyonunu kabul etmişti. İzmir Valiliği, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine Mart 2006'da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen 5 bin ölçekli nazım imar planının revizyonuna olanak sağlayan meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.
Bilirkişi raporuna göre İzmir 4. İdare Mahkemesi de İzmir'i 'Manhattan' yapacağı öne sürülen planlarla ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararını vermişti. Mahkemenin kararı Büyükşehir Belediyesi'nde ve o bölgede yatırım yapmak için yargı süreçlerinin dolmasını bekleyen yatırımcılar arasında şok etkisi yaratmıştı.

İlk plan yarışma ile hazırlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Alsancak Liman Arkasından başlayıp Karşıyaka Turan'a kadar olan 550 hektarlık alanın planlanması için 2001 yılında uluslararası düzeyde bir proje yarışması açmıştı. Yarışmada Alman Johen Brandi'nin projesi birincilik elde ederken bu yarışmada getirilen öneriler de dikkate alınarak 550 hektarlık alan için İzmir Büyükşehir Belediyesince 1/5 bin ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştı.

Şehir plancıları meclis kararına itiraz etti
Mahkeme dava açma talebini incelerken Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de plan değişikliğine karşı çıkarak meclis kararı ile kabul edilen nazım imar plan revizyonunun şehircilik ilkelerine ve kamu yararı doğrultusunda olmadığını, sermaye ve yatırım çevrelerinin talepleri dikkate alınarak hazırlandığını öne sürüp askı sürecinde planlara itiraz etmişti. Şehir Plancıları odası ayrıca yeni planla daha önce bölgede 460 bin metrekare olan inşaat taban alanının son değişiklikle 665 bin metrekareye çıktığını öne sürmüştü. Valiliğin açtığı davada mahkeme plan revizyonu ile ilgili yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Süreç nasıl işleyecek?
Komisyonların incelemesini tamamlamasının ardından Temmuz ya da Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda ihtisas komisyonlarının plan hakkında hazırladığı rapor mecliste oylanacak. Meclis eğer herhangi bir terslik olmazsa komisyon raporu doğrultusunda planı kabul edecek. Planın mecliste kabul edilmesinin adından valilik meclis kararına bir öncekinde olduğu gibi 10 günlük yasal süre içinde itiraz edebilecek. Valiliğini dava açmaması durumunda bir aylık askı sürecinin adından planlar yürürlüğe girmiş olacak. Bu arada 550 hektarlık alan içinde sınırları bulunan Karşıyaka ve Konak Belediyeleri de Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 5 bin'lik plana uyumlu olarak 1/1000'lik uygulama planlarını yapacak ve meclislerinden geçirecek. Yatırımcının biran önce bölgeye gelmesi, ayağa kalkması için bu süreçler mümkün olduğunca süratli bir şekilde geçilecek. Böylece bölgeye yatırım yapmak için planı bekleyen yatırımcının da önü açılmış, engeller kalkmış olacak.