‘Mahalleler Konuşuyor’ sempozyumuna davet

Son yıllarda İstanbul'da "Kentsel Dönüşüm" süreç ve uygulamaları yaygınlaştı ve çokça tartışılır hale geldi. Bu uygulamalar, farklı gerekçe ve yöntemlerle gündeme geliyor ve önemli bir bölümü "eski" gecekondu alanlarında tezahür ediyor. Gündeme gelen projelerin içerikleri incelendiğinde, yerleşim alanlarının kamu yararlı kullanımlardan çok rant amaçlı gelişim odakları haline getirilmeye çalışıldığı görülüyor. Ulusal ölçekte özellikle de uygulamaların daha yoğun bir şekilde gündemde olduğu İstanbul'da her özne bu uygulamalarla ilgili görüş bildirip, üniversitelerin ilgili bölümleri ilgili mahallelerde çalışırken, söz konusu mahalleleri kuran, 50 yıldır içinde yaşayan ve mahallelerini yaşanabilir hale getirenlere bugüne kadar fikir soran olmadı!

Daha önce konuşmamış olan mahalle sakinleri, suskunluklarını sona erdirmeye karar verdiler. Bu sebeple İstanbul'daki 24 mahalleyi kapsayan 12 mahalle ve semt derneği, bu mahallelerin muhtarları, ihtiyar heyetleri, kanaat önderleri, araştırma yapanlar, görüş bildirenler, yorum yapanlar ve bütün kent duysun diye kendileri adına dile gelip, tarihlerini, kentsel dönüşüm projelerindeki durumlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşmaya karar verdiler.

Mahalleliler 3 Haziran 2007 Pazar günü, saat ıo:oo'da Caferağa Spor Salonu'nda kendi hikâyelerini anlatacaklar. Görüş bildirecekler.

Sizi de, bu mahallelerin sakinleri olan bizlerin, çeşitli üniversitelerin öğrencilerinden, öğretim görevlilerinden ve uzmanlardan oluşan Dayanışmacı Atölye'den destek alarak düzenlediğimiz bu sempozyumda, bizi bizden dinlemeye davet ediyoruz.

Mahalleler Konuşuyor Sempozyumu Düzenleyicileri

Birgün – 01.06.2007