İller Bankası’na tasfiye

YERELE DARBE

İller Bankası’na tasfiye

 

EMRE DÖKER

İZMİR – Belediyeler ve özel idareler, İller Bankası ödeneklerinden de oluyor. Yerel yönetimlerin payları dışında teknik yardımıyla de en önemli destekçisi konumundaki İller Bankası tasfiye ediliyor. Hazırlanan yasa tasarısıyla, genel bütçeden yerel yönetimlere verilmesi gereken yüzde 5lik bölümün, hükümetin atayacağı isimler tarafından yönetilmesi öngörülüyor. Tasarının yasalaşması durumunda, kamu kurumu olan İller Bankasının özel bankaya satılmasının önü de açılmış olacak.

2006 yılında TBMMye sunulan İller Bankasının anonim şirkete dönüştürülmesini öngören yasa teklifinin bugünlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Tasarıya göre İlbank AŞ adında banka kurulacak ve belediyeler, artık bankacılık işlemlerinin içine sürüklenecek. Tasarıyla borç batağındaki belediyeler hizmet üretemeyecek duruma gelebilecek. Projeleri gerçekleştiremeyen belediyelerin ek maliyetleri halkın üzerine yüklemesinin önü açılacak, belediyelerin sahip olduğu malvarlıkları da haczedilebilecek. Tasarıya göre İlbank adında banka kurulacak ve bankanın sermayesi 9 milyar lira olacak. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla beş kat arttırılabilecek.

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktoru Ümit Özcan İller Bankası eskisi gibi hibe kredi de vermeyecek. Neredeyse genel bütçenin yüzde 5lik kısmı malum çevreler tarafından atanacak anonim şirketin yönetimi tarafından yönetilecek. Yerel yönetimlere büyük bir darbe vurulacakdedi. İller Bankasının temel kurulma gerekçesinin belediyelere teknik yardımda bulunmak olduğunu anımsatan Özcan, yasa tasarısıyla yerel yönetimlerin bankanın ortaklığından çıkarıldığını da dile getirdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de (TMMOB), tasarının gündeme gelmesiyle çekincelerini dile getirdi. Türkiyedeki tüm belediye başkanlarına yazı gönderen TMMOB, yasa tasarısıyla kâramacı gütmeyen İller Bankasının tasfiye edilmek istendiğini vurguladı.

TMMOB tasarıyla ilgili şu uyarılarda bulundu:

4 Özellikle belediyelerin yerel halkın gereksinimlerini karşılayacak yatırımları yapma olanakları, önemli ölçüde ortadan kalkacaktır. Tasarıyla İller Bankası şirketleştirilirken bankanın ortağı olan yerel yönetimlerin görüşü alınmadan, sermayesi ve bütün mal varlıkları hazineye devredilecektir.

4 İller Bankası şirketleştirildiği takdirde, kamu kuruluşu olan İller Bankasının özel bir bankaya satılabilme olanağı yaratılmış olacaktır.

4 Bugün genel bütçeden yerel yönetimlere verilmek üzere İller Bankasına aktarılan yüzde 3lük pay kalkmış olacaktır.

4 Temin edilecek kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle, belediyeler hizmet üretemez duruma düşecektir.

4 Belediyelerin sahip olduğu mal varlıkları haczedilebilecektir.

Kaynak: Cumhuriyet – 06.07.2010