İLK TESCİL İŞLEMLERİ

İLK TESCİL (BÜRO KAYIT) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

Serbest Meslek Büroları İçin İlk Tescil İşleminde;

-Vergi levhası fotokopisi

-Serbest meslek defteri ön sayfa fotokopisi

-Yetkili Serbest şehirci için, şirket veya şahıs bürosu statüsüne uygun imza sirküleri

-Serbest Şehircilik Bürosu Başvuru ve Kayıt Formu

 

Sermaye Şirketlerinin İlk Tescil İşlemlerinde;

-Vergi levhası fotokopisi

-Yevmiye defteri ön sayfa fotokopisi

-Yetkili Serbest şehirciler için, statüsüne uygun imza sirküleri

-Kuruluş ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği

-Ücretli veya sözleşmeli personel çalışıyorsa, son 4 aylık SSK primlerinin yatırıldığına dair belge,

-Diğer oda üyeleri ile ortaklıklar söz konusu ise ilgili ortakların oda üye belgesi

-Serbest Şehircilik Bürosu Başvuru ve Kayıt Formu belgeleri

Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğimizin Kayıt ve Tescil İçin Yeterlilik Koşulları 5.Madde ile belirtilen koşullara uygun olması