Limanda yıkıma doğru

Kuşadası Limanı’ndaki 56 işyerinin yıkımını durduran karar iptal edildi, Belediye Başkanı Altungün kararı uygulayacaklarını söyledi

Limanda yıkıma doğru

Mahkeme kararını uygulayacaklarını vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün, “Asla ikircikli bir tavrımız söz konusu olmamıştır” dedi.

Altungün, kruvaziyer gemi seferlerinin bitmesinin ardından, yıkım tebligatı kendilerine ulaştığında kararın gereğini yerine getireceklerini söyledi.

KUŞADASI (Cumhuriyet)- Kuşadası Limanı'ndaki 56 işyerinin yıkımıyla ilgili Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı, Kuşadası Belediyesi’nin başvurusu üzerine Aydın Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün, kararı uygulayacaklarını söyledi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın özelleştirilen Kuşadası Limanı için hazırladığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, açılan davaların ardından Danıştay tarafından iptal edilmiş, bölgedeki işyerleri ve binalar hukuksuz duruma düşmüştü. Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi de ruhsatları iptal etmiş ve yapı tadil zaptı düzenlemişti.

 

İKİ NEDEN…

Limanı işleten Ege Ports şirketinin başvurusu üzerine Aydın 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kuşadası Belediyesi ise Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz ederek, yürütmeyi durdurma kararını iptal ettirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün, mahkeme kararını uygulayacaklarını belirtti. Altungün, şunları söyledi:

“Mahkeme tarafından yıkımların uygulanması konusunda sonuca varıldı. Daha önce de ifade ettiğim gibi hukuku, yani mahkeme kararını uygulayacağız. Kuşadası Belediyesi olarak, Aydın Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği yeni yıkım kararlarını ilgililere en kısa sürede tebliğ edeceğiz. Şu an tebligatla ilgili beklememizin iki nedeni var. Birincisi mahkeme kararı belediyemize resmen ulaşmadı. İkincisi ise gemi seferlerinin bitmesine kısa bir süre kalması. Ekim ayındaki yoğun gemi trafiği dışında başka bir neden yoktur. Seçim öncesi ve sonrası sözümüzün arkasında durmak veya durmamak gibi ikircikli bir tavrımız asla olmamıştır. Mahkeme kararlarının sonuna kadar uygulayacağız. Mahkeme bize yıkın dediğinde o iş yerlerini yıkacağız.”

 

ÇED’E FREN

Öte yandan limanla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni liman geliştirme projesiyle ilgili ÇED süreci, Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından alınan “özelleştirilmesinin iptali” kararı sonucu durduruldu.

Kaynak: Cumhuriyet Ege – 19.10.2010 {nomultithumb}