Liman viyadük bağlantıları kararı resmi gazetede

İzmir Limanı, Karayolu Viyadükleri Bağlantısı

 

İmar Planı Değişikliğine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı Resmi

 

Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Buna göre, İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu, İkiztepe-Konak-Halkapınar-Doğanlar

 

Kesimi Liman Viyadüklerinin sonlandırılmasına ilişkin Karayolları Genel

 

Müdürlüğü'ne ait projenin, Konak İlçesi sınırları içinde yer alan Karayolu

 

Viyadüklerinin Alsancak Limanı Bağlantısına İlişkin Özelleştirme İdaresi

 

Başkanlığı tarafından hazırlanan ve iki paftadan oluşan imar planı değişikliği ve

 

bir nazım imar planı değişikliği onaylandı.

 

Kurul kararına göre, imar planları, Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir

 

Belediyesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilecek.

Kaynak: Yeni Asır – 17.08.2010