Liman, kente göçü artırdı

 Milliyet Ege 28.05.2007{nomultithumb}

Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği tarafından düzenlenen İzmir Kent Kurultayı’nın son gününde kentsel sorunların çözüme kavuşması için alınacak önlemler tartışıldı.
Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki etkinlikte, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ercan Tatlıdil, ''kent ve kentli kimliği'' üzerine söyleşti. Büyük kentlerde görülen toplumsal değişimin, küreselleşme sürecinin bir parçası olduğunun altını çizen Prof. Ercan Tatlıdil, ''1960’lı yıllarda hız kazanan bölgelerarası göçler, kentlileşme olgusunu ortaya çıkardı. Gelişmiş toplumlarda kırla kent arasındaki yaşam farklılığı giderek kapandı. Gelişmekte olan toplumlardaysa kır ve kent dokusu arasında sosyal, politik, ekonomik ve kültürel alanlarda farklılıklar söz konusu'' dedi.
Kentsel gelişim sürecinde İzmir’de özellikle 19’uncu Yüzyıl’ın ikinci yarısında sanayileşmenin hız kazandığını belirten Prof. Tatlıdil, İzmir Limanı’nın önem kazanmasının, dışarıdan gelen göçleri artırdığını kaydetti. İzmir nüfusunun, kent merkezinde yoğunlaşmasının yarattığı sıkıntılara da değinen Tatlıdil, ''Gün geçtikçe su, hava ve toprak kirliliği meydana gelmiş, zaman zaman salgın hastalıklar başgöstermiştir'' diye konuştu.