KYUSS 2006

KOCAELİ ÖZELİNDE BÜYÜKŞEHİRLERİN KENTSEL YAPILAŞMA VE ULAŞIM SORUNLARI
SEMPOZYUMU – 2006

Sayın Davetli,

Kocaeli; son 40 yılda, çarpık kentleşme ve sanayileşmenin getirdiği yoğun sorunlarla uğraşmaktadır. Bu sorunlara son yıllarda ulaşım ve kent içi trafik sorunu da eklenmiştir. İzmit kent merkezi, yerleşim konumu nedeniyle kuzeyden ve güneyden iki önemli karayolu ile sıkıştırılmış durumdadır. Dar bir alanda yoğunlaşan yerleşim nedeniyle kent, yoğun bir araç trafiği ile de karşılaşınca çözüm bekleyen bir sorun yumağı haline gelmiştir.
Ortaya çıkmış veya çıkabilecek tüm kentleşme ve ulaşım sorunlarını tartışmak, varolan bilgi ve deneyimler ile Kocaeli İli'ne yönelik görüş ve önerileri ortaya koymak üzere, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Genç Kocaelililer Derneği 28-30 HAZİRAN 2006 tarihlerinde birlikte bir sempozyum düzenlemeye karar vermiştir. Bu amaçla düzenlenecek olan sempozyumda aşağıdaki konulara yer verilecektir.

BAŞLICA KONULAR

Kentleşme ve ulaşım
Ulaşım ve alt yapı sorunları
Büyükşehir Belediyelerinde kentler arası ve kent içi ulaşım sorunları
Kent içi ulaşımı etkileyen etmenler
Kent içi ulaşıma ilişkin önemli projeler
Ulaşımdan kaynaklanan çevre sorunları
Ulaşım politikaları
Trafik planlaması
Toplu taşıma
Kocaeli sorunları ve çözümleri
Genel çözüm önerileri

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, en geç 20 Nisan 2006 tarihine kadar Ön Kayıt Formu ile beraber kyuss2006@kou.edu.tr, kyuss2006@gmail.com adreslerinden birine veya sempozyum sekreterliğine gönderilecektir. Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği, 10 Mayıs 2006 tarihine kadar yazarlarına bildirilecektir.
BİLDİRİ TAM METNİ
Özeti kabul edilen bildirilerin http://kyuss2006.kou.edu.tr adresimizde yer alan yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış tam metinleri, 30 Mayıs 2006 tarihine kadar kyuss2006@kou.edu.tr adresine ulaştırılacaktır.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Veziroğlu Yerleşkesi 41040 İzmit/KOCAELİ
Telefon: 0 262 335 12 91 Fax: 0 262 335 28 12
E-posta: kyuss2006@kou.edu.trkyuss2006@gmail.com
Web sitesi: http://kyuss2006.kou.edu.tr