Kıyıların imarı merkeze

İMAR YETKİSİ ÖİB’YE VERİLMEK İSTENİYOR

Kıyıların imarı merkeze

OZAN YAYMAN

İZMİR – AKP hükümeti tüm kıyı alanlarının imar yetkisini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) devretmek için girişimlere başladı. Plana göre, anılan bölgelerde her tür ve ölçekteki arsa ile arazilerin imar planı, imar tadilatı, mevzi imar planı hazırlama yetkisi ÖİBye bırakılıyor. Bu birim tarafından hazırlanacak imar planlamaları Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayına sunulacak. Yerel yönetimler bu aşamada sadece plan doğrultusunda yapılan yapılara ruhsat ve diğer izinleri vermekle görevli olacaklar.

Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, konuyu, Kıyı yapısı yatırımlarında kamudaki prosedürün sadeleştirilmesi ve yatırım sürecinin kısal-tılması için çalışma başlattıkyönünde değerlendirdi. Demirin bu yöndeki açıklamalarıyla eşzamanlı olarak hazırlanan tasarı TBMM Bayındırlık ve İmar Alt Komisyonunda görüşülüyor. Tasarıya göre her tür ve ölçekte imar planları, imar tadilatları ile mevzi imar planlarının ÖİB tarafından hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanması öngörülüyor.

Kruvaziyer limanlar

Tasarı, kıyı alanlarında ve turizm teşviki almış bölgelerde imar planlaması yapma yetkisini elinde bulunduran Bayındırlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ile yerel yönetimlerin sadece konuyla ilgili görüş belirtebileceğine hükmediyor. Tüm bunlara ek olarak, imar planlamaları, imar tadilatları ve mevzi imar planlamalarının, Her tür ve her ölçek içinÖzelleştirme İdaresi Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda olacağı vurgulanıyor. Söz konusu tasarı, kruvaziyer gemilerin yanaşacağı limanlarla ilgili de hüküm getiriyor.

Kıyı Yasasına eklenen bir maddeyle kruvaziyer gemilerin yanaşacağı limanlara yönelik yapılacak tesislerle ilgili imar düzenleme yetkisinin de Özelleştirme İdaresi Başkanlığında olacağını bildiriyor.

Kaynak: Cumhuriyet – 24.05.2010