Kıyı Kanunu Tasarısını Geri Çekin

Şehir Plancıları Odası (ŞPO), bugün (Perşembe), 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağının getirdiği yeni düzenlemelerin kıyılarda yaratacağı sosyal, fiziksel ve ekolojik sorunlarını konu edinen bir toplantı düzenledi.

BİA  06,04,2006

 

"Kıyı Kanunu Tasarısını Geri Çekin"  

 Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB), Şehir Plancıları Odası (ŞPO), bugün (Perşembe), 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağının getirdiği yeni düzenlemelerin kıyılarda yaratacağı sosyal, fiziksel ve ekolojik sorunlarını konu edinen bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonrasında ŞPO; tasarının, koruma, kullanma dengesini gözetmekten çok, bu değerleri fütursuzca tüketme yolunu açacağını, kıyıları toplumsal kullanıma açık ve erişilebilir mekanlar olmaktan çıkararak, yatırımcıların hizmetine sokup kıyıları ve su alanlarını özelleştireceğini söylüyor.

ŞPO bu nedenlerle tasarının geri çekilmesini talep ediyor.

"Tasarı yatırımcının işine yarıyor"

ŞPO Ankara’da düzenledikleri toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan ve Kıyı Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve ilave hükümler getiren "3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı"nın sadece yatırımcıya dönük, ekolojik dengeyi gözetmeyen, kıyıları ekonomik değer olarak gören bir bakış açısıyla düzenlendiğini ifade ediyor.

ŞPO’nun tasarıyla dikkat çektiği olası sonuçlar şöyle:

* Sahil şeridi içindeki kaçak yapılar meşrulaştırılıyor. Düzenlemeyle öncelikle kamu yararının gözetileceği ilkesi yok ediliyor. Kıyı, su alanı ve sahil şeritlerinde yoğun yapılanmalara yasal zemin oluşturuluyor.

* Rant tesisleri yapmak mümkün hale getiriliyor. Böylelikle Galataport, Kuşadası ve Haydarpaşa gibi kamuoyunda tepki görmüş projelerin yasallaştırılması yanında tüm kıyılara yayılmasının önü açılmakta, kruvaziyer liman tanımı altında esasen kıyıya yapılması olanaksız otel, alışveriş merkezi vb. yatırımların koşulsuz, kısıtsız tüm kıyıları betonlaştırıp, halka kapatması olanaklı kılınıyor.

* Kamunun hüküm ve tasarrufu altında olan alanlar özel mülke konu ediliyor. Kıyı alanlarında Anayasal olarak tasarruf yetkisi bulunan devlet bu tasarrufundan vazgeçiyor ve yatırımcıya bırakıyor. Kıyılardan herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasının mümkün olmayacağı kamuoyundan gizleniyor.

Kazanılmış hak kavramı değişiyor

ŞPO’nun verdiği bilgiye göre ayrıca tasarıyla kazanılmış hak kavramına yeni tanım getiriliyor. Kazanılmış hak irdelemelerinde tamamen yasal olmayan yapılar kastediliyor ve bugüne kadar imar mevzuatının kazanılmış haklara ilişkin olarak koyduğu genel kurallar yok ediliyor.

Bu kapsamda, verilen zarar sadece kıyı alanlarına değil, örnek teşkil etmesi açısından tüm kırsal ve kentsel alanlara ilişkin bir boyut taşıyor.

ŞPO, "Kıyı Kanunu’nun bazı maddelerini değiştiren ve ilave hükümler getiren bu düzenlemelerin büyük çoğunluğunun, Anayasaya, kamu yararına ve kıyıların korunması ile ilgili temel ilkelere aykırı" olduğunu belirterek geri çekilmesini talep ediyor.