KÜLTÜRPARK’TA NELER OLDU? “BİR PARK, BİR FUAR, BİR ÇUKUR”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kentin gündeminde geniş yer tutan konularla ilgili online söyleşilere başlıyoruz. İlk gündemimiz KÜLTÜRPARK!
Sahip olduğu tarihsel birikim ve doğal niteliğinin yanında, mücadeleye konu olmuş söz konusu kamusal mekan hakkında 3 adet söyleşi düzenleyeceğiz. İlk söyleşimiz 25 Aralık Cuma günü saat 20:30’da “Kültürpark’ta Neler Oldu? / Bir Park, Bir Fuar, Bir Çukur ” başlığıyla Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Hüseyin Erkan ve Dr.Öğr. Üyesi Halil İbrahim Alpaslan’ı konuk ediyoruz. Söyleşimiz şubemizin YouToube kanalından canlı yayınlanacaktır. Herkesi bekliyoruz! 🌿
Şubemizin YouTube kanalına abone olmak için tıklayın https://www.youtube.com/channel/UCDwLnPBRiSEn8GiE1ml-YvQ
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Hüseyin Erkan
Bir Park, Bir Fuar, Bir Çukur.
İzmir kamuyounda Kültürpark’a yönelik tartışmalar her dönem yeni müdahale girişimleri nedeniyle kent gündeminde yer almaktadır. Kültürpark, İzmir’in kentleşme tarihindeki öneminden kent merkezinin güncel ihtiyaçlarına, ekolojik değerinden ekonomik potansiyeline, kurumsal yetkilerden kentli haklarına, hukuki süreçlerden toplumsal mücadelelere kadar çok çeşitli boyutlarda tartışılmıştır. Söz konusu tartışmalarda doğrudan veya dolaylı olarak Kültürpark’ın hemen bitişiğindeki Basmane Çukuru adıyla tanınan arsaya sıklıkla değinilmektedir. Bu sunumda ömrü boyunca Otel, Fuar Kompleksi, Ticaret Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Opera Salonu, Belediye Binası, Kültür Merkezi, Kongre Merkezi, İş Hanı, Merkezi İş Alanı gibi çeşitli büyük ölçekli projeler yapılmak istenmiş ve halen istenmekte olan Basmane Çukuru’nun Kültürpark ile ilişkisi planlama süreçleri ve mülkiyet dönüşümleri üzerinden tartışılacaktır.
Dr.Öğr. Üyesi Halil İbrahim Alpaslan
Kültürpark, hem doğal hem de tarihsel arka planı ile, önemi ve değeri kent ölçeğini aşan ayrıcalıklı bir kentsel mekandır. Osmanlı dönemi kent merkezinin önemli bir kısmını kaplayan, ağırlıklı olarak Ermeni ve Rum nüfusun yaşadığı dokunun 1922 yangını ile büyük oranda yok olmasının ardından başlayan süreçte önce yangın yeri, ardından park ve fuar alanında dönüşüm süreci hem bu travmanın hem de erken cumhuriyetin ilerici vizyonunun izlerini taşır. 20. yüzyılın sonlarına kadar enternasyonel fuar ile özdeşleşen ve tüm ülkenin belleğine bu özelliği ile yerleşen alan fuarcılık sektörünün değişen içeriği ve mekan talepleri ile yeni bir süreç yaşamaya başlar. Yaklaşık 20 yıldır kentin en önemli alanlarından biri olan Kültürpark’ın ne olacağına, ne olması gerektiğine dair tartışmalar kentin farklı aktörlerince farklı platformlarda sürdürülmektedir.
Bu sunumda ağırlıklı olarak Kültürpark’a dair İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve alanda kongre merkezi gibi yoğun yapılaşma içeren kararları da barındıran proje özelinde projenin hazırlanma yönteminden sonrasındaki tartışma ve itirazlara uzana süreç aktarılmaya çalışılacak, daha genelde ise kentsel mekana müdahale yöntemlerine dair düşünceler paylaşılacaktır.